SWISS FRANC / CANADIAN DOLLAR
CHFCAD IDC

CHFCAD
SWISS FRANC / CANADIAN DOLLAR IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

CHFCAD Biểu đồ Ngoại hối