Chỉ số S&PP/ASX

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Điểm dữ liệu chính

Khối lượng
Đóng cửa ngày hôm trước
Mở cửa
Phạm vi Ngày
 — 

Giới thiệu về Chỉ số S&PP/ASX

Chỉ số S&P/ASX 200 (còn gọi là XJO) là tiêu chí chuẩn quan trọng cho thị trường chứng khoán Úc (là tiêu chuẩn ngành thay thế cho chỉ số cũ All Ords). Chỉ số này bao gồm 200 cổ phiếu hàng đầu, với tổng giá trị khoảng 1,1 tỷ USD (vào cuối tháng 3 năm 2010).

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Các mã liên quan

XJO
Chỉ số S&P/ASX 200
XJO
AU200AUD
Australia 200
AU200AUD
AUS200
Australia 200 CFD
AUS200
XTO
S&P/ASX 100
XTO
XAF
Chỉ số S&P/ASX All Australian 50
XAF