tradafx

Bài 3: Xác định cấp độ cấu trúc thị trường với đường xu hướng

Đào tạo
OANDA:AU200AUD   Australia 200
Bài 3: Xác định cấp độ cấu trúc thị trường với đường xu hướng

Bạn có tò mò làm cách nào để xác định cấp độ cấu trúc thị trường với đường xu hướng từ đó phân tích biểu đồ một cách chặt chẽ và có chiến lược?

Video bài giảng lần này này sẽ giải thích cách các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về cấu trúc thị trường với đường xu hướng để tìm ra hướng giao dịch đạt lợi nhuận nhất.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.