CITIC LIMITEDCITIC LIMITEDCITIC LIMITED

CITIC LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

267 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của CITIC LIMITED

Tổng tài sản của 267 trong H2 23 là 12.48 T HKD, tăng 5.35% so với kỳ trướcH1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 5.15% trong H2 23 tới 11 T HKD.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: HKD
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY