ALTRON LIMITED AALTRON LIMITED AALTRON LIMITED A

ALTRON LIMITED A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AEL nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của ALTRON LIMITED A

Tổng tài sản của AEL cho H1 23 là9.05 B ZAR, ít hơn 6.30% so với kỳ trước H2 22. Và tổng nợ phải trả giảm 4.40% trong H1 23 tới 5.13 B ZAR.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: ZAR
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY