ALTRON LIMITED AALTRON LIMITED AALTRON LIMITED A

ALTRON LIMITED A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AEL nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của ALTRON LIMITED A

AEL dòng tiền tự do cho H1 23 là 488 M ZAR. Đối với 2022, AEL dòng tiền tự do 1.03 B ZAR và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 1.13 B ZAR.

‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: ZAR
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY