000

TCC STEEL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

002710 nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính TCC STEEL.

Tỷ lệ giá trên doanh số của 002710 là 1.90. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 71.40. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 285.00 người.

Chỉ số
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: KRW
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ