222

KUMYANG GREEN POWER CO., LTD.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

282720 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của KUMYANG GREEN POWER CO., LTD.

Tổng tài sản của 282720 trong Q4 23 là 184.77 B KRW, tăng 19.00% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 30.24% trong Q4 23 tới 76.95 B KRW.

Q4 '22
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: KRW
Q4 '22
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY