MI TECHNOVATION BERHADMI TECHNOVATION BERHADMI TECHNOVATION BERHAD

MI TECHNOVATION BERHAD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MI nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu MI TECHNOVATION BERHAD

Doanh thu của MI TECHNOVATION BERHAD trong năm ngoái lên tới 356.00 M MYR, phần lớn trong số đó — 181.77 M MYR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Semiconductor Material, năm trước mang lại 206.56 M MYR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại MI TECHNOVATION BERHAD 155.67 M MYR, và năm trước đó — 120.56 M MYR.

Theo nguồn
Theo quốc gia