MI TECHNOVATION BERHADMI TECHNOVATION BERHADMI TECHNOVATION BERHAD

MI TECHNOVATION BERHAD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MI nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính MI TECHNOVATION BERHAD.

Tỷ lệ giá trên doanh số của MI là 6.07. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 40.98. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 409.00 người.

Chỉ số
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: MYR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ