Alphabet Inc (Google) Class CAlphabet Inc (Google) Class CAlphabet Inc (Google) Class C

Alphabet Inc (Google) Class C

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GOOG nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của Alphabet Inc (Google) Class C

Tổng tài sản của GOOG trong Q4 23 là 402.39 B USD, tăng 1.43% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả giảm 3.64% trong Q4 23 tới 119.01 B USD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY