Intel Corporation
INTC NASDAQ

INTC
Intel Corporation NASDAQ
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Các chỉ số bao gồm INTC

Tất cả các mã trong một bảng

Intel Corporation là một thành phần của các chỉ mục, có thể được tìm thấy trong bảng bên dưới. Sắp xếp các mã theo các số liệu và dữ liệu tài chính khác nhau, chẳng hạn như hiệu suất, bộ dao động và các đường trung bình trượt được bao gồm chỉ để đặt tên cho một số.

       
DJA Chỉ số Trung bình Dow Jones Composite
11516.440.68%77.3111521.2911460.62Sức mua mạnh
DJI Chỉ số Trung bình Dow Jones Industrial
35135.590.59%204.6535158.3134985.99Mua
IXCO NASDAQ COMPUTER
10819.770.40%42.7610836.6410759.16Mua
IXIC Chỉ số Composite Nasdaq
14819.340.38%56.7614833.7414761.38Mua
NDX Chỉ số Nasdaq 100
15076.180.39%58.0815091.9615004.42Mua
OEX Chỉ số S&P 100
2031.610.40%8.032033.852022.32Mua
S5INFT S&P 500 Information Technology
2701.970.71%19.002704.882682.96Mua
SOX Chỉ số Bán dẫn Philadelphia
3332.451.83%60.013334.693280.41Sức mua mạnh
SPX Chỉ báo S&P 500
4428.180.63%27.554429.374403.59Sức mua mạnh
Tải thêm