Hợp đồng tương lai Platinum

PL1!NYMEX
PL1!
Hợp đồng tương lai PlatinumNYMEX
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Ý tưởng giao dịch PL1!