NORDEA BANK ABP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NDA_DK nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NORDEA BANK ABP

Doanh thu của NORDEA BANK ABP trong năm ngoái lên tới 73.06B DKK, phần lớn trong số đó — 27.75B DKK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Personal Banking, năm trước mang lại 26.30B DKK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Sweden — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NORDEA BANK ABP 21.08B DKK, và năm trước đó — 20.04B DKK.

Theo nguồn
Theo quốc gia