NORDEA BANK ABP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NDA_DK nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính NORDEA BANK ABP.

Nếu bạn muốn kiểm tra vốn hóa thị trường NDA_DK, Tỷ lệ P/E, EPS, ROI và các tỷ lệ tài chính khác, thì trang này là trung tâm tin cậy của bạn.

Chỉ số
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: DKK
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ
Other