I&I GROUP PCL NON-VOTINGI&I GROUP PCL NON-VOTINGI&I GROUP PCL NON-VOTING

I&I GROUP PCL NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IIG.R nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của I&I GROUP PCL NON-VOTING

Tổng tài sản của IIG.R trong Q1 24 là 1.57 B THB, tăng 2.38% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 6.94% trong Q1 24 tới 937.89 M THB.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24