INTERNATIONAL NETWORK SYSTEM PCL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ITNS nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của INTERNATIONAL NETWORK SYSTEM PCL trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của ITNS trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 0.08 THB trong khi ước tính là 0.07 THB, gây bất ngờ đến 14.29%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 130.00 M THB mặc dù con số ước tính là 100.00 M THB. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của ITNS trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên