INTERNATIONAL NETWORK SYSTEM PCL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ITNS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu INTERNATIONAL NETWORK SYSTEM PCL

Doanh thu của INTERNATIONAL NETWORK SYSTEM PCL trong năm ngoái lên tới 548.00M THB, phần lớn trong số đó — 451.14M THB — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Selling Equipment and Installation Services, năm trước mang lại 281.38M THB. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thailand — năm ngoái quốc gia này đã mang lại INTERNATIONAL NETWORK SYSTEM PCL 548.39M THB, và năm trước đó — 369.42M THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia