VIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO NON-VOTINGVIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO NON-VOTINGVIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO NON-VOTING

VIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VIBHA.R nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của VIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO NON-VOTING

Tổng tài sản của VIBHA.R cho Q4 23 là27.81 B THB, ít hơn 0.38% so với kỳ trước Q3 23. Và tổng nợ phải trả giảm 2.38% trong Q4 23 tới 11.6 B THB.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: THB
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY