PROPNEXPROPNEXPROPNEX

PROPNEX

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

OYY nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu PROPNEX

Doanh thu của PROPNEX trong năm ngoái lên tới 838.10 M SGD, phần lớn trong số đó — 591.12 M SGD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Agency, năm trước mang lại 640.62 M SGD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Singapore — năm ngoái quốc gia này đã mang lại PROPNEX 838.10 M SGD, và năm trước đó — 1.03 B SGD.

Theo nguồn
Theo quốc gia