NESTLE N

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NESN nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của NESTLE N

Tổng tài sản của NESN cho H2 23 là126.55 B CHF, ít hơn 3.84% so với kỳ trước H1 23. Và tổng nợ phải trả giảm 4.87% trong H2 23 tới 90.16 B CHF.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: CHF
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY