Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường Chứng khoán Saudi

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
1150 ALINMA BANK
25.50-0.20%-0.05Mua8.236M50.759B21.381.202592.00Tài chính
1180 THE SAUDI NATIONAL BANK
65.40-0.30%-0.20Mua1.759M290.986B17.313.8013334.00Tài chính
1182 AMLAK INTERNATIONAL FOR REAL ESTATE FINANCE CO.
24.402.01%0.48Sức mua mạnh3.737M2.167B21.881.09Tài chính
Tải thêm