Những nhà tạo lập thị trường

Công ty Ả Rập Xê Út có lợi suất lợi tức cao nhất

Cổ tức cao có thể là nguồn lợi nhuận ổn định. Công ty Ả Rập Xê Út sau trả cổ tức cao nhất trên thị trường: xem các công ty đó được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức kỳ hạn và kiểm tra cả các số liệu thống kê khác.
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1831MAHARAH HUMAN RESOURCES CO.
27.40%7.32 SAR−5.30%5.195M1.283.285B SAR23.440.31 SAR−8.25%2.51%Dịch vụ Thương mại
4321ARABIAN CENTRES CO.
7.63%20.88 SAR−1.69%1.349M1.1310.079B SAR7.63%Tài chính
Theo dõi
9531OBEIKAN GLASS CO.
7.14%47.00 SAR−2.08%7.931K0.771.568B SAR0.00 SAR0.00%Công nghiệp Chế biến
3060YANBU CEMENT CO.
7.14%31.00 SAR−0.48%141.841K0.544.961B SAR30.331.02 SAR−3.08%7.14%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
2310SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO.
6.53%30.50 SAR0.00%2.104M1.6422.477B SAR15.321.99 SAR−67.32%6.53%Công nghiệp Chế biến
Mua
4190JARIR MARKETING CO.
6.42%15.22 SAR−1.17%1.287M0.4918.696B SAR5.30%Bán Lẻ
Mua
7010SAUDI TELECOM CO.
6.12%41.10 SAR−2.26%2.648M0.72212.129B SAR15.432.66 SAR+9.41%3.77%Truyền thông
Mua
9517MOBI INDUSTRY CO.
6.00%10.00 SAR0.00%23.169K1.26500M SAR22.660.44 SAR3.50%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2223SAUDI ARAMCO BASE OIL CO.
5.95%166.20 SAR0.00%300.233K0.6028.35B SAR5.95%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
2222SAUDI ARABIAN OIL CO.
5.75%31.20 SAR−1.11%12.502M1.477.668T SAR15.881.96 SAR−19.25%4.78%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
1182AMLAK INTERNATIONAL FINANCE CO.
5.66%13.92 SAR−0.85%90.985K0.951.281B SAR39.650.35 SAR−67.11%5.66%Tài chính
3010ARABIAN CEMENT CO.
5.64%32.65 SAR−1.06%83.714K0.623.28B SAR23.001.42 SAR−16.09%5.64%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
3092RIYADH CEMENT CO.
5.37%28.60 SAR−0.52%203.832K1.073.462B SAR14.831.93 SAR−10.66%5.37%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
3030SAUDI CEMENT CO.
5.35%46.40 SAR−0.22%86.814K0.537.145B SAR16.442.82 SAR+38.51%6.96%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
1030SAUDI INVESTMENT BANK
5.25%16.12 SAR−1.10%1.556M1.0016.18B SAR10.111.59 SAR5.25%Tài chính
Sức mua mạnh
1050BANQUE SAUDI FRANSI
5.12%37.60 SAR−0.40%1.999M1.1345.718B SAR10.663.53 SAR4.86%Tài chính
Mua
3004NORTHERN REGION CEMENT CO.
4.98%9.97 SAR−0.50%610.211K1.431.807B SAR17.810.56 SAR4.98%Khoáng sản phi năng lượng
3001HAIL CEMENT CO.
4.94%11.52 SAR−1.03%194.185K0.521.189B SAR9.23%Khoáng sản phi năng lượng
1080ARAB NATIONAL BANK
4.85%27.60 SAR−1.08%1.413M0.5741.775B SAR10.172.71 SAR4.85%Tài chính
Theo dõi
2250SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP
4.83%20.06 SAR−1.57%946.772K1.2115.624B SAR4.83%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
2020SABIC AGRI-NUTRIENTS CO.
4.79%124.00 SAR−0.96%733.386K1.0559.6B SAR4.79%Công nghiệp Chế biến
Mua
2290YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO.
4.67%37.45 SAR−0.66%610.217K0.5521.066B SAR−0.86 SAR−217.14%4.67%Công nghiệp Chế biến
Bán
1060SAUDI BRITISH BANK
4.51%40.90 SAR+0.25%1.042M0.6184.76B SAR12.003.41 SAR3.93%Tài chính
Sức mua mạnh
1010RIYAD BANK
4.50%30.60 SAR0.00%7.69M5.3993.3B SAR11.402.69 SAR4.18%Tài chính
Mua
4001ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO.
4.50%13.68 SAR+1.48%3.339M1.8012.006B SAR4.50%Bán Lẻ
Theo dõi
3080EASTERN PROVINCE CEMENT CO.
4.46%35.50 SAR0.00%57.392K0.813.083B SAR15.222.33 SAR+51.97%4.46%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
3040QASSIM CEMENT CO.
4.37%58.90 SAR−0.51%53.212K0.765.355B SAR37.341.58 SAR+8.78%4.29%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
4082MORABAHA MARINA FINANCING CO.
4.35%12.00 SAR−0.83%594.664K1.40870M SAR8.70%Tài chính
9551KNOWLEDGE TOWER TRADING CO.
4.35%6.62 SAR−3.07%33.447K0.79120.75M SAR4.35%Dịch vụ Phân phối
2010SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP.
4.31%77.70 SAR−0.64%1.125M0.88236.4B SAR−0.92 SAR−116.70%4.31%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
9575MARBLE DESIGN CO.
4.21%80.00 SAR−1.84%4080.44484.8M SAR21.913.65 SAR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
3003CITY CEMENT CO.
4.19%19.54 SAR+0.93%856.149K1.012.674B SAR33.360.59 SAR−28.70%4.19%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
1180THE SAUDI NATIONAL BANK
4.13%40.50 SAR−3.23%4.906M1.48252.311B SAR12.053.36 SAR3.07%Tài chính
Mua
4012THOB AL ASEEL CO.
3.96%4.61 SAR−1.71%3.109M0.571.896B SAR23.970.19 SAR+43.94%3.43%Dịch vụ Phân phối
4192ALSAIF STORES FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.
3.91%9.80 SAR−2.97%3.245M0.803.577B SAR3.91%Bán Lẻ
4164NAHDI MEDICAL CO.
3.87%146.60 SAR+3.39%1.778M3.0518.46B SAR22.426.54 SAR3.87%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
4280KINGDOM HOLDING CO.
3.87%7.25 SAR+0.14%287.664K0.8726.831B SAR24.280.30 SAR−84.44%3.87%Tài chính
Bán Mạnh
4003UNITED ELECTRONICS CO.
3.66%97.50 SAR−0.71%834.982K0.917.105B SAR19.984.88 SAR−15.34%3.66%Tài chính
Sức mua mạnh
4323SUMOU REAL ESTATE CO.
3.63%52.20 SAR−4.04%232.299K0.862.066B SAR21.332.45 SAR+10.81%2.72%Tài chính
9541ACADEMY OF LEARNING CO.
3.53%8.00 SAR−3.61%645.436K7.24510M SAR4.12%Dịch vụ Công nghệ
5110SAUDI ELECTRICITY CO.
3.50%19.74 SAR−0.70%807.016K0.5683.332B SAR17.641.12 SAR−7.55%3.50%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
4322RETAL URBAN DEVELOPMENT CO.
3.35%9.17 SAR−1.82%1.325M0.914.775B SAR1.93%Tài chính
9527AME COMPANY FOR MEDICAL SUPPLIES
3.24%61.20 SAR−2.55%9120.05431.9M SAR12.794.79 SAR3.24%Dịch vụ Phân phối
2040SAUDI CERAMIC CO.
3.23%32.25 SAR+3.53%3.554M2.072.468B SAR−0.99 SAR−143.93%3.23%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
3007ZAHRAT AL WAHA FOR TRADING CO.
3.18%42.80 SAR0.00%454.088K1.04954M SAR1.42%Công nghiệp Chế biến
4162ALMUNAJEM FOODS CO.
3.10%101.40 SAR−0.59%913.581K0.966.288B SAR27.973.62 SAR−31.88%4.06%Dịch vụ Phân phối
Mua
1301UNITED WIRE FACTORIES CO.
3.09%31.20 SAR−2.80%324.694K0.78908.388M SAR8.69%Sản xuất Chế tạo
1210BASIC CHEMICAL INDUSTRIES CO.
2.90%33.55 SAR−1.47%287.877K1.06947.375M SAR−0.57 SAR−125.79%2.90%Công nghiệp Chế biến
1183SHL FINANCE CO.
2.89%16.90 SAR−1.17%79.776K0.851.728B SAR2.89%Tài chính
9525ALWASAIL INDUSTRIAL CO.
2.87%2.59 SAR0.00%26.189K0.06652.5M SAR19.140.14 SAR2.87%Sản xuất Chế tạo
9518CANADIAN MEDICAL CENTER CO.
2.84%6.99 SAR−0.57%115.842K1.20542.85M SAR34.250.20 SAR+23.55%2.13%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
9528GAS ARABIAN SERVICES CO.
2.81%8.94 SAR−3.46%8.875K0.181.261B SAR16.600.54 SAR+2.07%2.81%Dịch vụ Công nghiệp
4161BINDAWOOD HOLDING CO.
2.80%7.18 SAR−0.28%2.471M1.128.161B SAR31.350.23 SAR+260.06%2.80%Bán Lẻ
Bán
9536ARABIAN FOOD AND DAIRY FACTORIES CO.
2.79%91.90 SAR+0.99%3580.32128.31M SAR21.394.30 SAR2.79%Hàng tiêu dùng không lâu bền
3020YAMAMA CEMENT CO.
2.77%36.40 SAR+0.55%397.441K1.017.3B SAR24.231.50 SAR−14.48%2.77%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
1150ALINMA BANK
2.73%42.50 SAR−1.62%4.379M1.5187.314B SAR17.512.43 SAR3.07%Tài chính
Theo dõi
2281TANMIAH FOOD CO
2.63%142.60 SAR+3.48%389.212K1.092.66B SAR37.553.80 SAR−10.52%2.63%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
7020ETIHAD ETISALAT CO.
2.62%54.30 SAR−1.63%972.155K0.8442.581B SAR18.732.90 SAR+34.70%2.08%Truyền thông
Sức mua mạnh
1120AL RAJHI BANK
2.58%86.40 SAR−1.48%4.351M1.34356B SAR21.873.95 SAR2.70%Tài chính
Theo dõi
1302BAWAN CO.
2.58%50.00 SAR+2.25%471.903K1.573.024B SAR2.58%Khoáng sản phi năng lượng
2190SUSTAINED INFRASTRUCTURE HOLDING CO.
2.56%31.30 SAR−1.73%1.426M0.812.55B SAR30.831.02 SAR+375.06%2.56%Vận chuyển
Mua
4051BAAZEEM TRADING CO.
2.54%68.90 SAR−3.50%353.807K0.90718.875M SAR31.932.16 SAR2.54%Dịch vụ Phân phối
9530ARABIAN INTERNATIONAL HEALTHCARE HOLDING CO
2.47%40.00 SAR−1.72%1.869K0.18810M SAR2.47%Công nghệ Sức khỏe
3002NAJRAN CEMENT CO.
2.41%10.20 SAR−1.16%605.26K1.151.761B SAR17.390.59 SAR−0.76%4.83%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
2150THE NATIONAL COMPANY FOR GLASS INDUSTRIES
2.38%41.05 SAR−0.36%314.564K0.611.382B SAR40.481.01 SAR−68.04%2.38%Công nghiệp Chế biến
2270SAUDIA DAIRY AND FOODSTUFF CO.
2.37%374.20 SAR−1.63%21.336K0.6012.173B SAR28.6413.06 SAR+49.43%1.58%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1322ALMASANE ALKOBRA MINING CO
2.36%56.70 SAR−1.56%408.299K0.315.192B SAR69.650.81 SAR3.12%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
2080NATIONAL GAS AND INDUSTRIALIZATION CO.
2.34%84.60 SAR−2.20%219.182K0.736.42B SAR26.503.19 SAR+16.76%2.34%Công ty dịch vụ công cộng
1202MIDDLE EAST PAPER CO.
2.27%44.60 SAR−3.04%1.178M0.663.813B SAR−0.30 SAR−105.81%1.98%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
4260UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO.
2.26%91.50 SAR+1.33%313.944K1.306.298B SAR23.583.88 SAR+15.74%2.26%Tài chính
Mua
6014ALAMAR FOODS CO.
2.23%104.00 SAR−0.76%152.88K0.342.749B SAR32.443.21 SAR−31.02%2.50%Dịch vụ Khách hàng
Mua
4163ALDAWAA MEDICAL SERVICES CO.
2.19%116.60 SAR+1.57%148.195K1.819.724B SAR30.373.84 SAR2.19%Dịch vụ Phân phối
Mua
3050SOUTHERN PROVINCE CEMENT CO.
2.13%39.05 SAR−1.64%63.141K0.895.593B SAR29.791.31 SAR−44.88%2.13%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
4150ARRIYADH DEVELOPMENT CO.
2.12%22.94 SAR−1.97%242.25K0.444.203B SAR2.12%Tài chính
9529RAOOM TRADING CO
2.10%119.60 SAR+0.17%14.78K0.68745M SAR16.057.45 SAR2.52%Công nghiệp Chế biến
4007AL HAMMADI HOLDING
2.09%65.00 SAR−1.07%643.384K0.6810.704B SAR33.411.95 SAR2.09%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
4320ALANDALUS PROPERTY CO.
2.02%24.02 SAR−2.91%125.948K0.482.305B SAR48.140.50 SAR−26.91%2.02%Tài chính
9559BALADY POULTRY TRADING CO.
2.00%206.80 SAR+0.78%1.042K0.121.314B SAR2.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
2230SAUDI CHEMICAL CO.
1.87%5.19 SAR+0.19%6.09M0.714.503B SAR0.94%Công nghiệp Chế biến
7200AL MOAMMAR INFORMATION SYSTEMS CO.
1.86%142.80 SAR−1.24%209.486K1.744.362B SAR56.382.53 SAR+10.38%1.86%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
9550SURE GLOBAL TECH CO
1.83%75.10 SAR+6.52%26.715K0.88560.169M SAR1.83%Dịch vụ Công nghệ
4011LAZURDE COMPANY FOR JEWELRY
1.80%16.42 SAR−1.20%713.179K0.25960.25M SAR20.430.80 SAR1.80%Khách hàng Lâu năm
4006SAUDI MARKETING CO.
1.78%27.70 SAR−1.42%177.094K0.341.267B SAR48.940.57 SAR+3.64%1.78%Bán Lẻ
Bán Mạnh
1830LEEJAM SPORTS CO.
1.76%218.60 SAR−0.18%200.066K1.1111.283B SAR34.226.39 SAR+41.65%1.60%Dịch vụ Khách hàng
Mua
2280ALMARAI CO.
1.70%57.60 SAR−2.04%872.848K0.7858.8B SAR28.112.05 SAR+16.44%1.70%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
7202ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATIONS SERVICES CO.
1.64%361.00 SAR+0.28%106.323K0.4443.637B SAR1.36%Dịch vụ Công nghệ
Mua
4261THEEB RENT A CAR CO.
1.62%76.20 SAR+0.66%282.244K0.943.182B SAR20.453.73 SAR−14.28%2.46%Tài chính
Theo dõi
8210BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO.
1.57%230.40 SAR−0.09%146.475K1.0634.321B SAR36.656.29 SAR+8.82%1.57%Tài chính
Mua
9542KEIR INTERNATIONAL CO.
1.55%4.72 SAR−1.05%18.66K0.23573.6M SAR39.070.12 SAR1.55%Truyền thông
9561KNOWLEDGE NET CO.
1.54%31.50 SAR−0.32%3010.05113.75M SAR−1.73 SAR1.54%Dịch vụ Công nghệ
2120SAUDI ADVANCED INDUSTRIES CO.
1.54%31.45 SAR−3.53%1.86M1.211.95B SAR14.342.19 SAR+24.17%1.54%Tài chính
1212ASTRA INDUSTRIAL GROUP
1.48%162.20 SAR−2.99%189.286K0.5613.52B SAR1.48%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4002MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO.
1.42%123.20 SAR+0.33%288.985K0.8524.68B SAR37.393.29 SAR+17.48%1.22%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
4013DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP
1.40%329.20 SAR+1.04%166.991K0.61115.29B SAR56.315.85 SAR+23.95%1.31%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
4292ATAA EDUCATIONAL CO.
1.40%77.70 SAR−2.14%278.131K1.713.316B SAR1.40%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
6070AL-JOUF AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.
1.38%52.80 SAR−2.58%136.81K0.811.626B SAR28.981.82 SAR+12.28%1.38%Công nghiệp Chế biến
8250GULF INSURANCE GROUP
1.34%35.00 SAR−3.31%407.421K1.121.869B SAR16.192.16 SAR+12.08%1.34%Tài chính
Mua
2282NAQI WATER CO.
1.27%75.40 SAR−3.08%323.21K0.781.58B SAR2.53%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2050SAVOLA GROUP
1.25%54.00 SAR−0.18%1.135M0.6728.282B SAR31.921.69 SAR+21.64%1.25%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
4030NATIONAL SHIPPING COMPANY OF SAUDI ARABIA
1.22%26.40 SAR−1.49%319.546K0.3020.192B SAR0.81%Vận chuyển