JAPAN POST HLDGS CO LTD

6178TSE
6178
JAPAN POST HLDGS CO LTDTSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

6178 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của JAPAN POST HLDGS CO LTD

Tổng tài sản của 6178 cho Q2 22 là295.20T JPY, ít hơn 3.01% so với kỳ trước Q1 22. Và tổng nợ phải trả giảm 2.92% trong Q2 22 tới 281.69T JPY.

Q4 '20
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: JPY
Q4 '20
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu