JAPAN AIRLINES CO LTDJAPAN AIRLINES CO LTDJAPAN AIRLINES CO LTD

JAPAN AIRLINES CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9201 nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của JAPAN AIRLINES CO LTD trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của 9201 trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 55.38 JPY trong khi ước tính là 46.91 JPY, gây bất ngờ đến 18.06%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 428.43 B JPY mặc dù con số ước tính là 434.99 B JPY. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 38.20 JPY còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 416.93 B JPY. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của 9201 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên