JAPAN AIRLINES CO LTDJAPAN AIRLINES CO LTDJAPAN AIRLINES CO LTD

JAPAN AIRLINES CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9201 nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính JAPAN AIRLINES CO LTD.

Tỷ lệ giá trên doanh số của 9201 là 0.77. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 4.88. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 36.04 k người.

Chỉ số
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: JPY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ