JAPAN AIRLINES CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9201 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu JAPAN AIRLINES CO LTD

Doanh thu của JAPAN AIRLINES CO LTD trong năm ngoái lên tới 1.38 T JPY, phần lớn trong số đó — 1.19 T JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Air Transport, năm trước mang lại 609.29 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại JAPAN AIRLINES CO LTD 724.92 B JPY, và năm trước đó — 416.05 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia