LUNDIN MINING CORPLUNDIN MINING CORPLUNDIN MINING CORP

LUNDIN MINING CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LUN nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của LUNDIN MINING CORP

Tổng tài sản của LUN cho Q4 23 là14.32 B CAD, ít hơn 0.97% so với kỳ trước Q3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 0.96% trong Q4 23 tới 5.86 B CAD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: CAD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY