thachsteven

Về tôi Trade ngắn hạn Vàng bằng công cụ ThachStevenFX-God EMAs. Hãy theo dõi tôi nhé !
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
77 % forex 8 % tiền điện tử 15 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
USDJPY 19% | 5 XAUUSD 15% | 4 EURUSD 12% | 3 EURJPY 12% | 3
Hiển thị thêm Ý tưởng 12
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
124103
0
831
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
38036
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
79538
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
79852
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
5073
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
60245
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
61655
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
5180
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
35452
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
100181
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
14650
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
38
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư