thachsteven

Về tôi Trade ngắn hạn Vàng bằng công cụ ThachStevenFX-God EMAs. Hãy theo dõi tôi nhé !
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
77 % forex 8 % tiền điện tử 15 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
USDJPY 19% | 5 XAUUSD 15% | 4 EURUSD 12% | 3 EURJPY 12% | 3
Hiển thị thêm Ý tưởng 12
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
36
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
120410
0
831
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
76620
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
48754
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
62917
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
71493
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
5142
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4874
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
13720
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
31647
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
33358
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
45796
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư