mmfxtrading

Bearish chỉ số chứng khoán Úc

OANDA:AU200AUD   Australia 200
Tóm tắt: Xu hướng Bearish vẫn duy trì với Kháng cự ở 5936 và 6105, và Hỗ trợ giảm xuống ở mức 5607.

Có thể short trên bất kỳ nhịp tăng nào nào trong khi giá vẫn nằm dưới ngưỡng kháng cự 5936 đến 6105. Nhắm mục tiêu 5607.

Ý tưởng giao dịch: Cân nhắc việc nhịp tăng trong khi giá được duy trì trong các ngưỡng kháng cự 5936 đến 6105. Nhắm mục tiêu di chuyển trở lại 5730 và sau đó 5607.