mmfxtrading

Bearish chỉ số chứng khoán Úc

OANDA:AU200AUD   Australia 200
Tóm tắt: Xu hướng Bearish vẫn duy trì với Kháng cự ở 5936 và 6105, và Hỗ trợ giảm xuống ở mức 5607.

Có thể short trên bất kỳ nhịp tăng nào nào trong khi giá vẫn nằm dưới ngưỡng kháng cự 5936 đến 6105. Nhắm mục tiêu 5607.

Ý tưởng giao dịch: Cân nhắc việc nhịp tăng trong khi giá được duy trì trong các ngưỡng kháng cự 5936 đến 6105. Nhắm mục tiêu di chuyển trở lại 5730 và sau đó 5607.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.