mmfxtrading

DAX Stock index

Giá xuống
INDEX:DEU40   DAX PERFORMANCE-INDEX
Tóm tắt: Xu hướng Bearish tiếp tục với mức kháng cự lớn xung quanh khu vực 11750 đến 11850.

Giá đã sụp đổ dưới mức hỗ trợ 11030 (bây giờ trở thành kháng cự). Hãy cùng chờ đợi sell signal cho chỉ số này.

Ý tưởng giao dịch: Cân nhắc việc short trong các nhịp tăng trong khi giá nằm trong vùng kháng cự 11750 đến 11850, hoặc chờ tín hiệu bán price action trên biểu đồ 4 giờ hoặc hàng ngày.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.