Trading-Uni

Bitcoin ngày 28 / 8 / 2021

Giá lên
Hi. cả nhà
- Theo chart sàn MoonXBT chúng ta có thể thấy thị trường đang khá bullish, và vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu
- BTCUSDT đang nằm trên đường Fibo 0.618 và đang có găng test lại đường fibo 0.5
- FIbo 0.5 là kháng cự rất mạnh chứ ta có thể thấy trên biểu đồ bắt đầu ngày 20/8 đến này. Bitcoin đã có gắng vượt qua vùng cảng này rất nhiều lần nhưng vẫn không thành công.
- Một số lượng Bitcoin khá lớn đã chuyển lên sàn, (Con số 50.000$ và tâm lý chốt lời của 1 số nhà đâu tư ngắn hạn).
- Vùng hỗ trợ tạm thời theo Khung H1 là: 46k
- Vùng hỗ trợ cứng trong thời gian ngắn hạn sẽ là fibo 0.618 ( 43k5 )
- Bitcoin phải vượt qua 52k và duy trì nằm trên đường fibo 0.5 trong 1 thời gian thì kháng cự sẽ bị phá vỡ
- Theo mình thì hiện tại BTC đang trong quá trình tích lũy và sẽ test lại vùng kháng cự trong thời gian sắp tới
- Còn các bạn thì sao.
- Cám ơn mọi người đã xem. Nếu có ý kiền gì Vui Lòng để lại comment dưới bình luận nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.