Trading-Uni

Bitcoin ngày 24 / 8 / 2021

Hi. cả nhà
- Theo chart sàn MoonXBT chúng ta có thể thấy thị trường đang khá bullish đi đúng theo sóng tăng của mô hình sóng elliott
- BTCUSDT đang nằm giữa Fibo 0.5
- Xu hướng mô hình sóng elliott bị phá vỡ nếu #BTCUSDT xuống dưới 45k
- Các Vùng hỗ trợ cứng 42k5 -> 43k6
- Hiện tài thì vùng kháng cự mạnh sẽ nằm ở khoảng giá 53k nếu trong trường hợp BITCOIN được duy trì ở múc giá 51k
- Theo mình thì hiện tại BTC đang trong thời gian quan trong có thể hình thành xư hướng mới. tạm thời ko nên hold tại thời gian này
- Còn các bạn thì sao.
- Cám ơn mọi người đã xem. Nếu có ý kiền gì Vui Lòng để lại comment dưới bình luận nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.