Trading-Uni

Bitcoin ngày 21 / 8 / 2021

Giá lên
Hi. cả nhà
Mô hình Sóng elliott
- Theo chart sàn MoonXBT chúng ta có thể thấy thị trường đi đúng theo sóng 3 tăng của mô hình sóng elliott
- Xu hướng mô hình sóng elliott bị phá vỡ nếu #BTCUSDT xuống dưới 42k
- Các Vùng hỗ trợ tạm thời 43k
- Vùng kháng Cự mạnh 50k. (Vùng kháng cự này rất mạnh )
- Một số ngân hàng trên thế giới đã chấp nhận lưu trữ bitcoin, và thành lập quỹ
- Trongn tương lai gần mình vẫn cho rằng Bitcoin sẽ vượt qua 50k
- Còn các bạn thì sao.
- Cám ơn mọi người đã xem. Nếu có ý kiền gì Vui Lòng để lại comment dưới bình luận nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.