dinhchien

CADCHF - 3 màn hình, Price action & Elliot targets 29-7

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Màn hình 1: Khung ngày xu hướng giảm.
Màn hình 2: Khung 4 giờ: đã phá key level tăng >>> về xu hướng giảm!!!
Màn hình 3: Khung 1 giờ canh vào lệnh.

Phải sử dụng dừng lỗ khi tham gia đầu tư mạo hiểm, từ 1-2% rủi ro cho 1 kế hoạch giao dịch.