tradafx

Bài 5.2: Để hiểu được cấu trúc thị trường bạn nên bắt đầu từ đâu

Đào tạo
OANDA:UK100GBP   UK 100
Bài 5.2: Để hiểu được cấu trúc thị trường bạn nên bắt đầu từ đâu? - Phần 2

Một trong những lý do khiến các trader thua lỗ đó là giao dịch ngược xu hướng, giao dịch trong thị trường không có xu hướng (trading range) và giao dịch trong một xu hướng yếu.
Khi thị trường ở trong một xu hướng mạnh, giá luôn có những sóng đẩy mạnh (impulse wave) và những sóng hồi (pullback) để tạo ra những vùng cung cầu mạnh mà ở đó các trader tìm kiếm cơ hội giao dịch.

Hãy để tôi cho bạn một cái nhìn tổng quan về thị trường và những gì bạn cần học để có thể bắt đầu giao dịch như một chuyên gia nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.