tradafx

Bài 2.1: Xác định cấp độ cấu trúc thị trường với chỉ báo MACD

Đào tạo
OANDA:CN50USD   China A50
Bài 2.1: Xác định cấp độ cấu trúc thị trường với chỉ báo MACD

Các bạn đều đã biết MACD là một trong những chỉ báo (indicator) vô cùng phổ biến đối với những Forex trader sử dụng phân tích kỹ thuật.
Vậy hãy cùng tôi tìm hiểu sâu hơn MACD là gì, cấu tạo như thế nào và những cách nào giao dịch hiệu quả nhất?

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.