Thị trường Hợp đồng tương lai

Giới thiệu

Hợp đồng tương lai là các sản phẩm phái sinh nhận giá trị từ biến động giá của công cụ cơ bản như Vàng, cặp tiền tệ hoặc Trái phiếu chính phủ. Giống như khi ai đó nhận được giá trị của mình từ lượt thích trên Instagram. Về cơ bản, hợp đồng tương lai là các hợp đồng mua hoặc bán một công cụ, tại hoặc trước một thời điểm cố định, với mức giá đã thỏa thuận. Hợp đồng tương lai có thể được sử dụng để dự phòng cho vị thế đầu tư (để giảm thiểu rủi ro do biến động giá) hoặc để đầu cơ (để thử và kiếm lợi nhuận từ biến động giá). Trang này sẽ hiển thị cho bạn các ý tưởng, tin tức và hành động giá cho thị trường hợp đồng tương lai.
Năng lượng
Kim loại
Nông nghiệp
Tiền tệ
Các chỉ số
Lãi suất
Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
 
   
Hợp đồng Tương lai Khí gas tự nhiên
 
   
Hợp đồng tương lai Dầu Brent
 
   
Hợp đồng tương lai Xăng RBOB
 
   
Hợp đồng tương lai ULSD Cảng NY
 
   
Hợp đồng tương lai NY Ethanol
 
   
Hợp đồng tương lai Vàng
 
   
Hợp đồng tương lai Bạc
 
   
Hợp đồng tương lai Platinum
 
   
Hợp đồng CFD Đồng
 
   
ZINC FUTURES
 
   
IRON ORE 62% FE, CFR CHINA (TSI) FUTURES
 
   
Hợp đồng tương lai Cà phê
 
   
Hợp đồng tương lai Bông
 
   
Hợp đồng tương lai Đậu nành
 
   
Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ
 
   
NO. 11 SUGAR FUTURES
 
   
Hợp đồng tương lai Ngô
 
   
EURO FX FUTURES
 
   
BRITISH POUND FUTURES
 
   
JAPANESE YEN FUTURES
 
   
SWISS FRANC FUTURES
 
   
AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES
 
   
CANADIAN DOLLAR FUTURES
 
   
Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500
 
   
Hợp đồng tương lai NASDAQ 100 E-MINI
 
   
Hợp đồng tương lai E-mini Dow Jones ($5)
 
   
NIKKEI/USD FUTURES
 
   
FDAX-DAX FUTURES-INDEX FUT FUTURES
 
   
USD-DENOMINATED IBOVESPA INDEX FUTURES
 
   
Hợp đồng tương lai T-Note 10 năm
 
   
5-YEAR T-NOTE FUTURES
 
   
3-YEAR T-NOTE FUTURES
 
   
2-YEAR T-NOTE FUTURES
 
   
Hợp đồng tương lai Lãi suất Quỹ Liên bang 30 Ngày
 
   
Hợp đồng tương lai T-Bond