Thị trường Hợp đồng tương lai

Giới thiệu

Hợp đồng tương lai là sản phẩm phái sinh, giá trị của nó bắt nguồn từ biến động giá của một công cụ cơ bản như Vàng, Cà phê, cặp tiền tệ, Chỉ số Chứng khoán hay Trái phiếu Chính phủ. Về cơ bản chúng là những hợp đồng có nghĩa vụ mua hoặc bán một công cụ (với số lượng nhất định) vào hoặc trước thời gian nhất định với mức giá thỏa thuận. Hợp đồng tương lai được giao dịch ở các sàn giao dịch lớn mà tại đó xây dựng các điều khoản hợp đồng. Người mua hợp đồng ở thế giá lên, người bán hợp đồng ở thế giá xuống. Hợp đồng tương lai có tuổi thọ giới hạn và kết thúc vào ngày hết hạn định trước.
 
Chúng có thể được sử dụng để phòng ngừa các vị thế đầu tư (để giảm thiểu nguy cơ biến động giá) hoặc để suy đoán (để thử và có lợi nhuận từ biến động giá). Giao dịch kỳ hạn bắt đầu cách đây 150 năm như là một cách để quản lý sản xuất nông nghiệp. Chu kỳ trồng trọt và thu hoạch tạo ra những thay đổi về giá và hợp đồng tương lai được tạo ra để quản lý rủi ro đó. Họ đã phát triển thành các công cụ giao dịch trao đổi mà chúng ta biết ngày nay, đây là một phần quan trọng của hệ thống tài chính.
Năng lượng
Kim loại
Nông nghiệp
Tiền tệ
Các chỉ số
Lãi suất
Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
 
   
Hợp đồng Tương lai Khí gas tự nhiên
 
   
Hợp đồng tương lai Dầu Brent
 
   
Hợp đồng tương lai Xăng RBOB
 
   
Hợp đồng tương lai ULSD Cảng NY
 
   
Hợp đồng tương lai NY Ethanol
 
   
Hợp đồng tương lai Vàng
 
   
Hợp đồng tương lai Bạc
 
   
Hợp đồng tương lai Platinum
 
   
ZINC FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
 
   
Hợp đồng tương lai Cà phê
 
   
Hợp đồng tương lai Bông
 
   
Hợp đồng tương lai Đậu nành
 
   
Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ
 
   
NO. 11 SUGAR FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
 
   
Hợp đồng tương lai Ngô
 
   
EURO FX FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
 
   
BRITISH POUND FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
 
   
JAPANESE YEN FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
 
   
SWISS FRANC FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
 
   
AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
 
   
CANADIAN DOLLAR FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
 
   
Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500
 
   
Hợp đồng tương lai NASDAQ 100 E-MINI
 
   
Hợp đồng tương lai E-mini Dow Jones ($5)
 
   
NIKKEI/USD FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
 
   
DAX FUTURES
 
   
USD-DENOMINATED IBOVESPA INDEX FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
 
   
Hợp đồng tương lai T-Note 10 năm
 
   
5-YEAR T-NOTE FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
 
   
3-YEAR T-NOTE FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
 
   
2-YEAR T-NOTE FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
 
   
Hợp đồng tương lai Lãi suất Quỹ Liên bang 30 Ngày
 
   
Hợp đồng tương lai T-Bond