Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Đan Mạch có mức giá hàng năm thấp nhất

Sau đây, Chứng khoán Đan Mạch ở mức thấp nhất trong 52 tuần được tập hợp trong một danh sách: nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các cổ phiếu này và tình hình tài chính của các công ty để xem những công ty nào có tiềm năng tăng trưởng trở lại.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ESGENNOGIE SOLAR GROUP A/S
11.50 DKK+5.02%16.036K1.58343.274M DKK−0.37 DKK−239.04%0.00%Hỗn hợp
MAERSK_AA.P. MOLLER - MAERSK A A/S
9350 DKK−5.03%32.263K5.25163.607B DKK6.171515.75 DKK−86.55%43.68%Vận chuyển
Theo dõi
SWISSSWISS PROPERTIES INVEST A/S
80.0 DKK−1.84%3.883K2.13181.338M DKK0.00%Tài chính