Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty của Đan Mạch có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ

Khám phá Các công ty Đan Mạch với mức vốn hóa nhỏ nhất: cổ phiếu của các công ty này có thể khá biến động nhưng đôi khi — sinh lời nhiều hơn. Các công ty có giá trị nhỏ nhất được đặt lên hàng đầu: hãy nghiên cứu tất cả dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định sáng suốt.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CONFRZCONFERIZE A/S
3.723M DKK0.0215 DKK+13.16%3.147M5.32−0.04 DKK+79.22%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BRAINPBRAIN+ A/S
7.326M DKK0.1655 DKK0.00%361.945K1.580.00%Dịch vụ Công nghệ
FASTPCFASTPASSCORP A/S
9.571M DKK14.0 DKK+27.27%2441.07−3.11 DKK+14.15%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ATLA_DKKATLANTIC PETROLEUM P/F
9.984M DKK2.460 DKK−8.89%9.844K0.92−2.34 DKK−244.95%0.00%Năng lượng Mỏ
NTR_BNTR HOLDING B A/S
10.27M DKK4.15 DKK0.00%6.73K10.750.00%Dịch vụ Công nghiệp
ODICOODICO A/S
12.376M DKK0.422 DKK−1.86%6.006K0.160.00%Sản xuất Chế tạo
LEDIBONDLED IBOND INTERNATIONAL A/S
14.245M DKK0.342 DKK−7.07%5.219K0.25−1.77 DKK−40.82%0.00%Sản xuất Chế tạo
MONSOMONSENSO A/S
15.169M DKK0.294 DKK−2.00%22.533K1.10−0.22 DKK+39.04%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALEFRMALEFARM BREWING A/S
18.626M DKK1.27 DKK−8.63%1.687K0.140.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ROVROVSING A/S
21.518M DKK35.8 DKK−5.29%8900.83−2.21 DKK+60.07%0.00%Dịch vụ Công nghệ
NEWCAPNEWCAP HOLDING A/S
24.225M DKK0.181 DKK−6.22%50.089K2.28−0.06 DKK+3.74%0.00%Tài chính
HYPEHYPEFACTORS A/S
25.176M DKK2.28 DKK+3.64%53.853K0.56−0.33 DKK+71.41%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SLXITSELUXIT A/S
30.247M DKK2.70 DKK−14.01%44.112K3.07−0.57 DKK−217.39%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SCAPESCAPE TECHNOLOGIES A/S
31.396M DKK0.776 DKK−4.20%13.407K0.29−0.68 DKK+46.19%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MOVINNMOVINN A/S
35.479M DKK2.12 DKK0.00%3780.02−0.42 DKK+69.52%0.00%Tài chính
SBSSCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S
37.524M DKK11.7 DKK+0.86%2.5K1.060.2940.00 DKK0.00%Sản xuất Chế tạo
ERRIAERRIA A/S
39.158M DKK3.40 DKK−1.45%4.084K0.740.00%Vận chuyển
DACDANISH AEROSPACE COMPANY A/S
39.27M DKK3.40 DKK−5.56%1.522K0.4268.830.05 DKK0.00%Công nghệ Điện tử
ORPHAORPHAZYME A/S
44.133M DKK1230.0 DKK−1.58%580.49−1398.87 DKK+94.56%0.00%Công nghệ Sức khỏe
NEXCOMNEXCOM A/S
48.894M DKK2.54 DKK−2.31%5.367K0.26−1.24 DKK−27.65%0.00%Dịch vụ Công nghệ
VIROVIROGATES A/S
50.4M DKK7.60 DKK−2.81%4.361K1.00−2.43 DKK+14.80%0.00%Công nghệ Sức khỏe
STENOSTENOCARE A/S
53.268M DKK3.09 DKK+5.10%33.639K0.78−1.31 DKK+2.72%0.00%Công nghiệp Chế biến
IMAILINTERMAIL A/S
58.279M DKK16.0 DKK−1.23%6.023K0.35−0.12 DKK−114.54%0.00%Dịch vụ Thương mại
WMAWINDOWMASTER INTERNATIONAL A/S
63.857M DKK4.38 DKK−0.45%1.704K0.11−0.36 DKK−224.40%0.00%Dịch vụ Phân phối
MDUNDOMDUNDO.COM A/S
67.298M DKK6.75 DKK+2.27%4.907K1.67−0.98 DKK+0.30%0.00%Dịch vụ Công nghệ
HYDRCTHYDRACT A/S
68.251M DKK2.02 DKK−8.18%11.339K0.47−0.48 DKK0.00%Sản xuất Chế tạo
DATADATAPROCES GROUP A/S
70.481M DKK2.10 DKK−0.47%40.497K1.200.00%Dịch vụ Công nghệ
BACTIQBACTIQUANT A/S
71.667M DKK2.99 DKK−1.97%8.737K0.19−0.66 DKK0.00%Công nghệ Điện tử
WIRTEKWIRTEK A/S
72.03M DKK9.20 DKK−1.29%10.66K1.394.51%Dịch vụ Công nghệ
AABAALBORG BOLDSPILKLUB A/S
75.044M DKK45.0 DKK0.00%6051.64−24.17 DKK−1060.47%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ACTDECIDEACT A/S
76.006M DKK3.50 DKK−5.41%39.225K3.78−1.38 DKK0.00%Dịch vụ Công nghệ
KONSOLKONSOLIDATOR A/S
77.806M DKK3.84 DKK+1.05%10.906K3.90−0.70 DKK+55.99%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MAPSMAPSPEOPLE A/S
94.864M DKK1.50 DKK+25.00%32.966K2.16−1.10 DKK−1.45%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SPENNSPENN TECHNOLOGY A/S
95.267M DKK3.49 DKK−3.86%29.425K0.650.00%Dịch vụ Công nghệ
EACEAC INVEST A/S
109.461M DKK11200 DKK+1.82%30.31−180.89 DKK+99.57%0.00%Tài chính
QINTERQ-INTERLINE A/S
110.347M DKK7.30 DKK−7.12%10.392K2.73−0.85 DKK−313.14%0.00%Công nghệ Điện tử
DANTDANTAX A/S
121.878M DKK422 DKK+2.43%4963.1115.0628.02 DKK5.10%Dịch vụ Phân phối
GJGLUNZ & JENSEN HOLDING A/S
123.849M DKK68.0 DKK0.00%3.078K20.207.688.86 DKK0.00%Sản xuất Chế tạo
TGAMESTROPHY GAMES DEVELOPMENT A/S
124.727M DKK4.47 DKK−1.76%28.745K1.050.00%Dịch vụ Công nghệ
DONKEYDONKEYREPUBLIC HOLDING A/S
133.523M DKK6.40 DKK−0.78%310.010.00%Dịch vụ Khách hàng
HOVEHOVE A/S
143.064M DKK6.40 DKK+7.38%193.799K3.160.00%Sản xuất Chế tạo
AGILCAGILLIC A/S
148.231M DKK12.1 DKK−9.70%10.136K0.97−2.49 DKK−140.25%0.00%Dịch vụ Công nghệ
RIAS_BRIAS B A/S
155.675M DKK655 DKK−2.96%37810.5912.0854.23 DKK−0.84%5.48%Dịch vụ Phân phối
SIGSCANDINAVIAN INVESTMENT GROUP A/S
159.733M DKK3.10 DKK0.00%6.04K0.040.00%Tài chính
RBLN_BROBLON B A/S
160.576M DKK88.4 DKK−1.56%1.731K1.49−2.58 DKK−116.03%0.00%Sản xuất Chế tạo
GREENMGREENMOBILITY A/S
163.348M DKK32.4 DKK+5.88%2.966K1.39−15.21 DKK+26.22%0.00%Tài chính
IMPEROIMPERO A/S
166.768M DKK6.90 DKK−5.48%1.3K0.68−0.65 DKK+42.26%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SWISSSWISS PROPERTIES INVEST A/S
188.012M DKK83.5 DKK−1.18%8600.410.00%Tài chính
RELERELESYS A/S
188.848M DKK3.70 DKK+3.35%2.726K0.43−0.49 DKK0.00%Dịch vụ Công nghệ
HVIDHVIDBJERG BANK A/S
189.858M DKK115 DKK+1.77%3.032K1.395.9519.33 DKK0.00%Tài chính
AGATAGAT EJENDOMME A/S
200.232M DKK1.640 DKK−3.53%33.328K1.58−0.58 DKK−54.98%0.00%Tài chính
KLEE_BBRD. KLEE B A/S
202.204M DKK3980 DKK−0.50%92.3114.33277.79 DKK−7.07%2.13%Dịch vụ Phân phối
RISMARISMA SYSTEMS A/S
205.128M DKK9.30 DKK−1.59%2040.03−0.65 DKK0.00%Dịch vụ Công nghệ
SMSMEDSCANDINAVIAN MEDICAL SOLUTIONS A/S
205.424M DKK7.42 DKK−1.33%25.507K1.2616.570.45 DKK0.00%Dịch vụ Phân phối
SIFSILKEBORG IF INVEST A/S
217.19M DKK21.4 DKK−2.73%2080.230.00%Dịch vụ Khách hàng
FOMFOM TECHNOLOGIES A/S
218.9M DKK22.5 DKK−3.85%20.747K2.840.00%Sản xuất Chế tạo
CEMATCEMAT A/S
237.358M DKK0.956 DKK+0.63%334.721K1.3523.260.04 DKK−57.54%0.00%Tài chính
SKAKOSKAKO A/S
243.854M DKK77.5 DKK−1.27%6.704K0.798.539.09 DKK+219.53%6.37%Sản xuất Chế tạo
PENNEOPENNEO A/S
274.776M DKK8.00 DKK−0.74%24.884K0.65−0.76 DKK−14.47%0.00%Dịch vụ Công nghệ
EGNETYEGNSINVEST EJD., TYSKLAND A/S
279.42M DKK118 DKK−0.84%3.149K1.06−91.53 DKK−867.85%0.84%Tài chính
HARB_BHARBOES BRYGGERI B A/S
282.918M DKK67.0 DKK0.00%1.82K0.696.929.69 DKK0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FEDFAST EJENDOM DANMARK A/S
285.379M DKK109 DKK−1.80%2.942K3.370.00%Tài chính
AGF_BAGF A/S B
288.695M DKK0.626 DKK−1.88%54.058K0.273.640.17 DKK+159.91%0.00%Khách hàng Lâu năm
AQPAQUAPORIN A/S
311.965M DKK29.9 DKK+4.91%3390.150.00%Sản xuất Chế tạo
PEGPHARMA EQUITY GROUP A/S
345.759M DKK0.336 DKK−0.59%468.399K1.330.00%Tài chính
ESGENNOGIE SOLAR GROUP A/S
369.921M DKK10.20 DKK−13.56%32.624K2.75−0.37 DKK−239.04%0.00%Hỗn hợp
CPHCAP_PREF32COPENHAGEN CAPITAL A/S 40% PREF 2032
375.493M DKK8.10 DKK+0.62%5000.11−1.59 DKK−161.00%1.79%Tài chính
BIFBRONDBYERNES IF FODBOLD A/S
393.53M DKK0.660 DKK−4.35%306.163K0.97−0.17 DKK+26.94%0.00%Dịch vụ Khách hàng
PARKST_APARK STREET A/S A
447.975M DKK8.45 DKK+1.81%6.442K0.8513.340.63 DKK−74.41%0.00%Tài chính
MNBAMONS BANK A/S
465.578M DKK234 DKK0.00%1.573K0.875.3144.05 DKK0.85%Tài chính
SHAPESHAPE ROBOTICS A/S
470.022M DKK35.7 DKK+5.31%124.882K1.510.00%Sản xuất Chế tạo
TCMTCM GROUP A/S
489.099M DKK52.0 DKK+4.42%10.133K0.6022.502.31 DKK−70.22%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
GABRGABRIEL HOLDING A/S
491.4M DKK258 DKK−0.77%7402.26−5.71 DKK−124.65%0.00%Công nghiệp Chế biến
STRINVSTRATEGIC INVESTMENTS A/S
498.931M DKK1.27 DKK+0.79%2.94K0.461.59%Hỗn hợp
LUXOR_BLUXOR B A/S
499.125M DKK595 DKK−1.65%290.3725.4523.38 DKK−75.77%8.26%Tài chính
ASTKASETEK A/S
534.733M DKK5.40 DKK−3.57%548.696K1.990.00%Dịch vụ Công nghiệp
NRDFNORDFYNS BANK A/S
575.001M DKK350 DKK0.00%1.011K0.485.3765.14 DKK0.00%Tài chính
BIOPORBIOPORTO A/S
583.154M DKK1.492 DKK−2.86%669.98K0.42−0.21 DKK+6.75%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
LOLBLOLLANDS BANK A/S
642.6M DKK610 DKK+2.52%1.62K3.666.00101.58 DKK0.84%Tài chính
YOYOORDERYOYO A/S
647.517M DKK7.20 DKK0.00%60.589K1.70−0.54 DKK0.00%Bán Lẻ
PRIMOFPRIME OFFICE A/S
702.176M DKK182 DKK−2.15%2110.4112.9514.05 DKK−73.76%1.61%Tài chính
GYLD_AGYLDENDAL A A/S
727.26M DKK1020 DKK−6.42%50.3934.6629.43 DKK−11.63%0.00%Dịch vụ Khách hàng
RTXRTX A/S
756.669M DKK90.6 DKK−4.63%47.271K7.38−0.66 DKK−109.93%0.00%Công nghệ Điện tử
FFARMSFIRSTFARMS A/S
765.866M DKK76.4 DKK−0.78%1.167M60.7928.772.66 DKK−69.24%1.23%Công nghiệp Chế biến
KREKREDITBANKEN A/S
820.816M DKK4980 DKK+2.05%250.695.70873.25 DKK1.02%Tài chính
COLUMCOLUMBUS A/S
925.618M DKK7.22 DKK+0.84%83.808K1.461.75%Dịch vụ Thương mại
HUSCOHUSCOMPAGNIET A/S
949.223M DKK44.50 DKK+1.14%9.051K0.9011.713.80 DKK0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
FLUG_BFLUGGER GROUP A/S B
1.018B DKK350 DKK+1.16%4100.91−8.38 DKK+36.49%1.45%Công nghiệp Chế biến
BOBANG & OLUFSEN A/S
1.129B DKK9.46 DKK+0.11%158.865K1.00−0.24 DKK+78.97%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
HHH+H INTERNATIONAL A/S
1.16B DKK70.0 DKK−3.05%20.7K0.67−8.27 DKK−139.22%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
FYNBKFYNSKE BANK A/S
1.183B DKK155 DKK−0.64%850.137.4720.74 DKK0.85%Tài chính
MTHHMT HOJGAARD HOLDING A/S
1.201B DKK156.0 DKK+0.97%7.056K0.6215.0410.38 DKK+582.79%0.00%Khách hàng Lâu năm
GRLAGRONLANDSBANKEN A/S
1.206B DKK670 DKK0.00%2321.526.27106.89 DKK2.99%Tài chính
PARKENPARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S
1.216B DKK123.0 DKK−1.20%9.397K2.148.03%Dịch vụ Khách hàng
NORTHMNORTH MEDIA A/S
1.225B DKK65.3 DKK−3.26%26.769K1.124.2415.41 DKK5.93%Dịch vụ Khách hàng
GREENHGREEN HYDROGEN SYSTEMS A/S
1.596B DKK7.07 DKK−16.82%2.857M2.400.00%Sản xuất Chế tạo
SKJESKJERN BANK A/S
1.614B DKK174.5 DKK+4.18%34.552K9.516.6526.23 DKK1.79%Tài chính
DJURDJURSLANDS BANK A/S
1.614B DKK585 DKK−2.50%2.247K2.026.5789.01 DKK1.67%Tài chính
BNORDIK_CSEBANKNORDIK P/F
1.623B DKK167.0 DKK−1.76%4.458K0.468.0520.74 DKK15.32%Tài chính
AOJ_BBRDR. A & O JOHANSEN A/S B
2.066B DKK74.3 DKK+0.41%55.015K0.659.787.59 DKK−36.74%7.09%Dịch vụ Phân phối