Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Đan Mạch

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
FED FAST EJENDOM DANMARK A/S
133.00-0.75%-1.00Mua974341.940M5.3824.73Tài chính
JDAN JEUDAN A/S
277.000.00%0.00Mua39415.240B11.5223.86Tài chính
KLEE_B BRD. KLEE B A/S
3680.005.14%180.00Mua35176.928M16.57202.7575.00Dịch vụ Phân phối
PNDORA PANDORA A/S
882.800.39%3.40Mua105.142K86.739B23.1237.7426000.00Khách hàng Lâu năm
RILBA RINGKJA¸BING LANDBOBANK A/S
868.00-0.34%-3.00Mua17.951K24.394B22.1538.28612.00Tài chính
SOLAR_B SOLAR B A/S
736.001.38%10.00Sức mua mạnh17.030K5.076B2864.00Dịch vụ Phân phối
SPNO SPAR NORD BANK A/S
83.800.96%0.80Mua55.729K10.129B9.069.101545.00Tài chính
STRINV STRATEGIC INVESTMENTS A/S
1.191.71%0.02Mua3.070K394.848M3.360.35Hỗn hợp
Tải thêm