Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Đan Mạch có mức giá hàng năm cao nhất

Các công ty của Đan Mạch sau đã đạt giá cổ phiếu cao nhất trong 52 tuần: hãy xem khối lượng giao dịch, thay đổi về giá và các số liệu thống kê khác để xem liệu có mức tăng trưởng lớn hơn nữa trong tương lai hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CBRAINCBRAIN A/S
333.0 DKK+0.91%44.289K0.646.454B DKK105.363.16 DKK+99.39%0.06%Dịch vụ Công nghệ
Bán
DJURDJURSLANDS BANK A/S
570 DKK+0.88%2010.251.52B DKK6.4089.01 DKK1.77%Tài chính
KREKREDITBANKEN A/S
4700 DKK0.00%40.10790.54M DKK5.38873.25 DKK1.06%Tài chính
ZEALZEALAND PHARMA A/S
653.5 DKK+5.40%294.508K0.5638.498B DKK−14.46 DKK+41.47%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua