Cổ phiếu Đan MạchCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty Đan Mạch này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
NOVO_BNOVO NORDISK B A/S
897.0DKK0.49%4.4DKK
Mua
1.381M1.239B2.019TDKK38.5123.25DKK47.792KCông nghệ Sức khỏe
SMSMEDSCANDINAVIAN MEDICAL SOLUTIONS A/S
7.30DKK4.29%0.30DKK
Sức mua mạnh
181.959K1.328MDịch vụ Phân phối
ZEALZEALAND PHARMA A/S
209.6DKK3.25%6.6DKK
Sức mua mạnh
196.486K41.183M10.735BDKK−24.70DKKCông nghệ Sức khỏe