Những nhà tạo lập thị trường

Chứng khoán Đan Mạch biến động nhất

Biến động của thị trường mang lại rủi ro, mà nhiều nhà giao dịch hy vọng có được lợi nhuận. Cổ phiếu Đan Mạch trong danh sách dưới đây có nhiều biến động nhất trên thị trường. Các cổ phiếu này được sắp xếp theo mức độ biến động hàng ngày và được cung cấp các số liệu quan trọng.
Biến động
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
GREENHGREEN HYDROGEN SYSTEMS A/S
33.28%8.50 DKK+27.63%5.631M8.691.596B DKK0.00%Sản xuất Chế tạo
CONFRZCONFERIZE A/S
26.32%0.0190 DKK+18.75%2.696M6.323.723M DKK−0.04 DKK+79.22%0.00%Dịch vụ Công nghệ
HYPEHYPEFACTORS A/S
19.09%2.20 DKK−10.57%15.27K0.1425.176M DKK−0.33 DKK+71.41%0.00%Dịch vụ Công nghệ
STENOSTENOCARE A/S
16.92%2.94 DKK+1.38%21.66K0.5153.268M DKK−1.31 DKK+2.72%0.00%Công nghiệp Chế biến
SPENNSPENN TECHNOLOGY A/S
14.85%3.63 DKK+9.01%69.812K1.7295.267M DKK0.00%Dịch vụ Công nghệ
SLXITSELUXIT A/S
14.65%3.14 DKK−12.78%7.441K0.4830.247M DKK−0.57 DKK−217.39%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AQPAQUAPORIN A/S
12.68%28.5 DKK−10.94%6.723K2.53311.965M DKK0.00%Sản xuất Chế tạo
ERRIAERRIA A/S
11.52%3.45 DKK−6.25%11.245K2.2939.158M DKK0.00%Vận chuyển
NEXCOMNEXCOM A/S
11.38%2.60 DKK−5.11%9.872K0.4548.894M DKK−1.24 DKK−27.65%0.00%Dịch vụ Công nghệ
HOVEHOVE A/S
11.15%5.96 DKK+11.19%158.857K3.28143.064M DKK0.00%Sản xuất Chế tạo
BACTIQBACTIQUANT A/S
9.90%3.05 DKK+2.69%67.398K1.3771.667M DKK−0.66 DKK0.00%Công nghệ Điện tử
ATLA_DKKATLANTIC PETROLEUM P/F
9.09%2.700 DKK+1.89%15.951K1.699.984M DKK−2.34 DKK−244.95%0.00%Năng lượng Mỏ
NTGNTG NORDIC TRANSPORT GROUP A/S
8.83%266.5 DKK−4.82%70.933K5.025.942B DKK15.6916.98 DKK−21.11%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ACTDECIDEACT A/S
8.70%3.70 DKK−7.50%3.762K0.3776.006M DKK−1.38 DKK0.00%Dịch vụ Công nghệ
BRAINPBRAIN+ A/S
8.12%0.1655 DKK−0.60%67.149K0.207.326M DKK0.00%Dịch vụ Công nghệ
PEGPHARMA EQUITY GROUP A/S
7.98%0.338 DKK−3.98%1.081M4.38345.759M DKK0.00%Tài chính
ESGENNOGIE SOLAR GROUP A/S
7.76%11.80 DKK+2.61%11.719K1.02369.921M DKK−0.37 DKK−239.04%0.00%Hỗn hợp
CBRAINCBRAIN A/S
7.49%331.0 DKK−3.64%110.852K1.406.474B DKK104.733.16 DKK+99.39%0.06%Dịch vụ Công nghệ
Bán
ZEALZEALAND PHARMA A/S
7.44%649.0 DKK−2.26%507.164K0.8140.299B DKK−12.55 DKK+49.12%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
SCHOSCHOUW & CO. A/S
6.80%565 DKK−4.40%43.145K2.7513.548B DKK14.2439.68 DKK−2.75%2.65%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
PARKENPARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S
6.69%124.5 DKK+1.63%25.531K12.921.216B DKK8.03%Dịch vụ Khách hàng
MAPSMAPSPEOPLE A/S
6.67%1.20 DKK−6.25%25.236K1.9394.868M DKK−1.10 DKK−1.45%0.00%Dịch vụ Công nghệ
GUBRAGUBRA A/S
6.62%199.0 DKK+3.65%38.816K2.143.242B DKK0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
MOVINNMOVINN A/S
6.53%2.12 DKK+1.92%16.046K1.0035.479M DKK−0.42 DKK+69.52%0.00%Tài chính
MTHHMT HOJGAARD HOLDING A/S
6.49%154.5 DKK−5.79%12.075K1.171.201B DKK14.8910.38 DKK+582.79%0.00%Khách hàng Lâu năm
CARL_ACARLSBERG A A/S
6.28%1120 DKK−5.08%1.192K2.11130.62B DKK−299.70 DKK2.41%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SCAPESCAPE TECHNOLOGIES A/S
6.17%0.810 DKK+6.58%400.0031.396M DKK−0.68 DKK+46.19%0.00%Dịch vụ Công nghệ
JDANJEUDAN A/S
6.05%224 DKK+4.67%3.36K0.4712.413B DKK−14.95 DKK−124.65%1.34%Tài chính
DJURDJURSLANDS BANK A/S
6.03%600 DKK+6.19%1.522K1.511.614B DKK6.7489.01 DKK1.67%Tài chính
SHAPESHAPE ROBOTICS A/S
5.97%33.9 DKK−1.74%73.211K0.95470.022M DKK−0.37 DKK+75.80%0.00%Sản xuất Chế tạo
HHH+H INTERNATIONAL A/S
5.83%72.2 DKK+3.14%71.187K2.831.16B DKK−8.27 DKK−139.22%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
SWISSSWISS PROPERTIES INVEST A/S
5.63%84.5 DKK+5.63%6380.29188.012M DKK0.00%Tài chính
RBREWROYAL UNIBREW A/S
5.47%427.0 DKK−4.60%401.158K2.8721.154B DKK19.4221.99 DKK−27.48%3.40%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
NORTHMNORTH MEDIA A/S
5.45%67.5 DKK−3.02%37.256K1.791.225B DKK4.3815.41 DKK5.93%Dịch vụ Khách hàng
VIROVIROGATES A/S
5.39%7.82 DKK+3.17%1.9K0.4050.4M DKK−2.43 DKK+14.80%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CEMATCEMAT A/S
5.38%0.950 DKK−0.21%134.971K0.55237.358M DKK23.110.04 DKK−57.54%0.00%Tài chính
SMSMEDSCANDINAVIAN MEDICAL SOLUTIONS A/S
5.21%7.52 DKK+1.62%32.408K1.59205.424M DKK16.790.45 DKK0.00%Dịch vụ Phân phối
BIOPORBIOPORTO A/S
5.19%1.536 DKK−2.78%1.692M1.15583.154M DKK−0.21 DKK+6.75%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ORSTEDORSTED A/S
5.15%387.2 DKK+0.13%1.018M1.72162.65B DKK−50.11 DKK−244.73%3.49%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
TRIFORTRIFORK HOLDING AG
5.14%129.4 DKK−3.86%22.697K1.162.551B DKK23.355.54 DKK−3.47%15.72%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
GMABGENMAB A/S
5.13%2017.0 DKK+4.51%145.54K1.06132.677B DKK30.5466.03 DKK−21.11%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
LEDIBONDLED IBOND INTERNATIONAL A/S
5.13%0.368 DKK−0.27%21.825K1.0714.245M DKK−1.77 DKK−40.82%0.00%Sản xuất Chế tạo
DANTDANTAX A/S
5.10%412 DKK+4.57%5775.00121.878M DKK14.7028.02 DKK5.10%Dịch vụ Phân phối
DONKEYDONKEYREPUBLIC HOLDING A/S
4.88%6.45 DKK+4.03%3600.07133.523M DKK0.00%Dịch vụ Khách hàng
HYDRCTHYDRACT A/S
4.59%2.20 DKK0.00%14.227K0.6068.251M DKK−0.48 DKK0.00%Sản xuất Chế tạo
WMAWINDOWMASTER INTERNATIONAL A/S
4.55%4.40 DKK−1.79%21.724K1.4063.857M DKK−0.36 DKK−224.40%0.00%Dịch vụ Phân phối
FOMFOM TECHNOLOGIES A/S
4.41%23.4 DKK−1.27%6.569K0.89218.9M DKK0.00%Sản xuất Chế tạo
CHEMMCHEMOMETEC A/S
4.33%507.0 DKK+3.43%61.848K1.168.823B DKK61.368.26 DKK+9.55%1.18%Công nghệ Sức khỏe
Mua
EGNETYEGNSINVEST EJD., TYSKLAND A/S
4.31%119 DKK+0.85%5.828K2.35279.42M DKK−91.53 DKK−867.85%0.84%Tài chính
LASPLAN OG SPAR BANK A/S
4.29%700 DKK+4.48%7063.082.418B DKK5.12136.85 DKK1.43%Tài chính
FFARMSFIRSTFARMS A/S
4.28%77.0 DKK+2.94%67.909K5.37765.866M DKK29.002.66 DKK−69.24%1.23%Công nghiệp Chế biến
NRDFNORDFYNS BANK A/S
4.14%350 DKK+3.55%4.249K2.45575.001M DKK5.3765.14 DKK0.00%Tài chính
NOVO_BNOVO NORDISK B A/S
4.14%850.9 DKK+3.81%3.412M1.363.812T DKK45.7018.62 DKK+52.38%0.83%Công nghệ Sức khỏe
Mua
TRMD_ATORM PLC A
4.13%233.2 DKK−1.19%313.014K1.3921.043B DKK4.1156.77 DKK+97.63%20.71%Vận chuyển
Sức mua mạnh
HUSCOHUSCOMPAGNIET A/S
4.12%44.00 DKK−1.35%10.825K1.14949.223M DKK11.583.80 DKK0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
IMPEROIMPERO A/S
4.11%7.30 DKK+4.29%40.00166.768M DKK−0.65 DKK+42.26%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ORPHAORPHAZYME A/S
4.05%1249.8 DKK−1.95%270.1844.133M DKK−1398.87 DKK+94.56%0.00%Công nghệ Sức khỏe
DACDANISH AEROSPACE COMPANY A/S
4.05%3.60 DKK+4.05%5600.1539.27M DKK72.870.05 DKK0.00%Công nghệ Điện tử
ASTKASETEK A/S
4.04%5.60 DKK+1.08%174.657K0.50531.399M DKK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MONSOMONSENSO A/S
4.03%0.300 DKK−3.23%66.313K4.7415.169M DKK−0.22 DKK+39.04%0.00%Dịch vụ Công nghệ
DATADATAPROCES GROUP A/S
3.94%2.11 DKK+0.96%20.989K0.6570.481M DKK0.00%Dịch vụ Công nghệ
BIFBRONDBYERNES IF FODBOLD A/S
3.82%0.690 DKK+2.37%338.583K1.12393.53M DKK−0.17 DKK+26.94%0.00%Dịch vụ Khách hàng
TGAMESTROPHY GAMES DEVELOPMENT A/S
3.78%4.55 DKK−2.15%4.526K0.17124.727M DKK0.00%Dịch vụ Công nghệ
OSSROSSUR HF
3.70%31.70 DKK−1.55%13.041K0.0713.531B DKK33.110.96 DKK+34.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
PARKST_APARK STREET A/S A
3.70%8.30 DKK+3.11%2.1K0.28447.975M DKK13.110.63 DKK−74.41%0.00%Tài chính
QINTERQ-INTERLINE A/S
3.68%7.86 DKK−0.25%1.852K0.51110.347M DKK−0.85 DKK−313.14%0.00%Công nghệ Điện tử
AGATAGAT EJENDOMME A/S
3.61%1.700 DKK−1.16%33.356K1.54200.232M DKK−0.58 DKK−54.98%0.00%Tài chính
PAAL_BPER AARSLEFF HOLDING A/S B
3.61%321.0 DKK−2.28%28.877K1.126.409B DKK7.7541.42 DKK3.12%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ROVROVSING A/S
3.28%37.8 DKK0.00%2.025K1.5621.518M DKK−2.21 DKK+60.07%0.00%Dịch vụ Công nghệ
RISMARISMA SYSTEMS A/S
3.28%9.45 DKK+2.16%3770.05205.128M DKK−0.65 DKK0.00%Dịch vụ Công nghệ
ROCK_AROCKWOOL A/S SER. A
3.27%2155 DKK−1.37%1.724K0.4845.911B DKK16.07134.14 DKK+42.71%1.62%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
GREENMGREENMOBILITY A/S
3.27%30.6 DKK+0.33%1.583K0.73163.348M DKK−15.21 DKK+26.22%0.00%Tài chính
RELERELESYS A/S
3.26%3.70 DKK+3.35%2.726K0.43188.848M DKK−0.49 DKK0.00%Dịch vụ Công nghệ
SKAKOSKAKO A/S
3.25%78.5 DKK+1.29%6.31K0.77243.854M DKK8.649.09 DKK+219.53%6.37%Sản xuất Chế tạo
VWSVESTAS WIND SYSTEMS A/S
3.23%197.52 DKK+2.91%2.428M1.21199.282B DKK−4.52 DKK+39.60%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
SIGSCANDINAVIAN INVESTMENT GROUP A/S
3.23%3.10 DKK0.00%6.04K0.04159.733M DKK0.00%Tài chính
AMBU_BAMBU A/S
3.21%121.45 DKK+0.70%299.271K0.6432.223B DKK135.900.89 DKK+139.02%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
PNDORAPANDORA A/S
3.20%1147.0 DKK+3.05%140.089K0.7496.21B DKK20.8954.90 DKK+2.85%1.39%Khách hàng Lâu năm
Mua
STRINVSTRATEGIC INVESTMENTS A/S
3.17%1.26 DKK−0.79%4.746K0.74498.931M DKK1.59%Hỗn hợp
AOJ_BBRDR. A & O JOHANSEN A/S B
3.05%74.0 DKK+2.07%25.214K0.292.066B DKK9.757.59 DKK−36.74%7.09%Dịch vụ Phân phối
MDUNDOMDUNDO.COM A/S
3.03%6.60 DKK−2.94%5950.2067.298M DKK−0.98 DKK+0.30%0.00%Dịch vụ Công nghệ
PENNEOPENNEO A/S
3.00%8.06 DKK−1.71%25.309K0.61274.776M DKK−0.76 DKK−14.47%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MNBAMONS BANK A/S
2.99%234 DKK+0.86%2660.14465.578M DKK5.3144.05 DKK0.85%Tài chính
AGILCAGILLIC A/S
2.99%13.4 DKK+3.08%1.705K0.17148.231M DKK−2.49 DKK−140.25%0.00%Dịch vụ Công nghệ
FLSFLSMIDTH & CO. A/S
2.94%322.2 DKK−1.89%97.361K0.3918.221B DKK36.788.76 DKK+34.31%0.93%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ALK_BALK-ABELLO B A/S
2.89%130.4 DKK+1.48%400.324K1.4929.028B DKK59.352.20 DKK+45.14%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
FLUG_BFLUGGER GROUP A/S B
2.89%346 DKK0.00%8332.061.018B DKK−8.38 DKK+36.49%1.45%Công nghiệp Chế biến
YOYOORDERYOYO A/S
2.86%7.20 DKK0.00%89.586K3.36647.517M DKK−0.54 DKK0.00%Bán Lẻ
COLUMCOLUMBUS A/S
2.84%7.16 DKK+1.70%68.307K1.30925.618M DKK1.75%Dịch vụ Thương mại
DSVDSV A/S
2.84%1104.0 DKK−0.18%305.037K0.77232.14B DKK19.2757.30 DKK−24.83%0.59%Vận chuyển
Mua
HVIDHVIDBJERG BANK A/S
2.65%113 DKK0.00%3.975K2.09189.858M DKK5.8519.33 DKK0.00%Tài chính
FYNBKFYNSKE BANK A/S
2.63%156 DKK+0.65%1.207K2.251.183B DKK7.5220.74 DKK0.85%Tài chính
DNORDD/S NORDEN
2.62%306.6 DKK−1.03%94.448K0.729.957B DKK3.6783.55 DKK−45.00%14.68%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ODICOODICO A/S
2.62%0.430 DKK−0.23%42.854K0.7412.376M DKK0.00%Sản xuất Chế tạo
LOLBLOLLANDS BANK A/S
2.56%595 DKK−0.83%1.155K3.35642.6M DKK5.86101.58 DKK0.84%Tài chính
DEMANTDEMANT A/S
2.55%353.3 DKK+2.38%292.991K0.9576.723B DKK43.928.04 DKK−24.83%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
LUXOR_BLUXOR B A/S
2.54%605 DKK0.00%811.05499.125M DKK25.8823.38 DKK−75.77%8.26%Tài chính
NLFSKNILFISK HOLDING A/S
2.52%127.6 DKK−0.78%10.146K0.343.461B DKK13.169.70 DKK−12.92%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
SPKSJFSPAREKASSEN SJAELLAND-FYN A/S
2.51%222.0 DKK+1.60%13.445K1.553.82B DKK7.5629.37 DKK2.70%Tài chính
NKTNKT A/S
2.50%528.5 DKK+2.03%165.045K0.7428.391B DKK32.1416.45 DKK+92.10%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua