Chứng khoán Đan Mạch đã đạt đến tiêu chuẩn

Tấm gương phản chiếu các mức cao nhất trong lịch sử là mức thấp nhất trong lịch sử - chúng là điều mà không một cổ phiếu nào thực sự muốn thấy, vì điều đó có nghĩa là bạn trong màu đỏ. Mức thấp nhất trong lịch sử vẫn có thể mang đến cơ hội: nếu một công ty phục hồi, thì đây là điểm vào tốt nhất có thể để đưa mức thoái lui đó đến vùng đất vàng của lợi nhuận. Chứng khoán Đan Mạch này chỉ có thể cung cấp cho bạn tấm vé, vì vậy hãy nghiên cứu thật tốt và hy vọng bạn sẽ tìm được người chiến thắng.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
COPYCOPYRIGHT AGENT A/S
1.000DKK−11.89%−0.135DKK
Bán Mạnh
29.657K29.657K18.444MDKKDịch vụ Công nghệ
DATADATAPROCES GROUP A/S
2.14DKK−2.28%−0.05DKK
Bán Mạnh
66.042K141.33K67.22MDKKDịch vụ Công nghệ
MOVINNMOVINN A/S
3.88DKK0.00%0.00DKK
Bán
5242.033KTài chính