Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Đan Mạch mất giá nhiều nhất

Các công ty của Đan Mạch sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất hiện nay. Hiện tại các công ty này có thể là người ngoài cuộc nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xem tất cả số liệu thống kê của các công ty này.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SKAKOSKAKO A/S
−26.17%79.0 DKK24.913K8.57332.387M DKK8.699.09 DKK+219.53%4.67%Sản xuất Chế tạo
RELERELESYS A/S
−12.95%3.90 DKK2.623K0.40228.659M DKK−0.49 DKK0.00%Dịch vụ Công nghệ
ACTDECIDEACT A/S
−8.88%3.90 DKK5.69K0.4587.921M DKK−1.38 DKK0.00%Dịch vụ Công nghệ
ZEALZEALAND PHARMA A/S
−7.32%601.0 DKK815.224K1.9040.268B DKK−14.46 DKK+41.47%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BNORDIK_CSEBANKNORDIK P/F
−6.37%169.0 DKK17.173K4.581.723B DKK8.1520.74 DKK14.43%Tài chính
BAVABAVARIAN NORDIC A/S
−5.68%166.85 DKK505.885K0.5913.796B DKK17.599.49 DKK0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
HYDRCTHYDRACT A/S
−5.19%2.56 DKK22.049K1.6083.762M DKK−0.48 DKK0.00%Sản xuất Chế tạo
GUBRAGUBRA A/S
−5.03%170.0 DKK14.293K1.272.921B DKK0.00%Dịch vụ Thương mại
ALEFRMALEFARM BREWING A/S
−4.62%1.24 DKK12.25K1.1217.42M DKK0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FASTPCFASTPASSCORP A/S
−4.35%11.0 DKK360.1210.006M DKK−3.11 DKK+14.15%0.00%Dịch vụ Công nghệ
PENNEOPENNEO A/S
−4.01%8.14 DKK8.155K0.17289.094M DKK−0.76 DKK−14.47%0.00%Dịch vụ Công nghệ
STENOSTENOCARE A/S
−3.23%3.00 DKK65.714K1.8556.167M DKK−1.31 DKK+2.72%0.00%Công nghiệp Chế biến
AGATAGAT EJENDOMME A/S
−2.94%1.650 DKK8.831K0.35200.232M DKK−0.58 DKK−54.98%0.00%Tài chính
VIROVIROGATES A/S
−2.89%7.40 DKK4.812K0.7849.111M DKK−2.43 DKK+14.80%0.00%Công nghệ Sức khỏe
DATADATAPROCES GROUP A/S
−2.83%2.06 DKK16.584K0.4570.815M DKK0.00%Dịch vụ Công nghệ
AMBU_BAMBU A/S
−2.50%118.75 DKK184.231K0.3932.316B DKK132.870.89 DKK+139.02%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
GREENMGREENMOBILITY A/S
−2.48%31.5 DKK1.862K0.74172.423M DKK−15.21 DKK+26.22%0.00%Tài chính
LUXOR_BLUXOR B A/S
−2.44%600 DKK500.64507.375M DKK25.6623.38 DKK−75.77%8.13%Tài chính
ERRIAERRIA A/S
−2.26%3.46 DKK6000.1040.18M DKK0.00%Vận chuyển
PAAL_BPER AARSLEFF HOLDING A/S B
−2.21%332.5 DKK41.902K2.256.789B DKK2.94%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
RISMARISMA SYSTEMS A/S
−2.07%9.45 DKK2000.02209.469M DKK−0.65 DKK0.00%Dịch vụ Công nghệ
ASTKASETEK A/S
−1.88%5.22 DKK100.922K0.29514.908M DKK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
CPHCAP_PREF32COPENHAGEN CAPITAL A/S 40% PREF 2032
−1.88%7.85 DKK1740.03368.14M DKK−0.17 DKK−120.64%1.83%Tài chính
GREENHGREEN HYDROGEN SYSTEMS A/S
−1.87%5.25 DKK102.665K0.351.004B DKK0.00%Sản xuất Chế tạo
MOVINNMOVINN A/S
−1.83%2.14 DKK18.567K1.3536.484M DKK−0.42 DKK+69.52%0.00%Tài chính
FLUG_BFLUGGER GROUP A/S B
−1.73%340 DKK880.281.018B DKK−8.38 DKK+36.49%1.45%Công nghiệp Chế biến
EGNETYEGNSINVEST EJD., TYSKLAND A/S
−1.69%116 DKK1.196K0.54277.072M DKK−91.53 DKK−867.85%0.85%Tài chính
ALK_BALK-ABELLO B A/S
−1.69%128.2 DKK61.502K0.1929.028B DKK58.352.20 DKK+45.14%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
CBRAINCBRAIN A/S
−1.68%322.5 DKK30.361K0.456.415B DKK102.043.16 DKK+99.39%0.06%Dịch vụ Công nghệ
Bán
TCMTCM GROUP A/S
−1.61%49.0 DKK7780.08489.099M DKK15.893.08 DKK−62.32%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
PARKENPARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S
−1.60%123.0 DKK2.109K0.391.221B DKK8.00%Dịch vụ Khách hàng
ORPHAORPHAZYME A/S
−1.54%1280.0 DKK270.1245.906M DKK−1398.87 DKK+94.56%0.00%Công nghệ Sức khỏe
HLUN_AH. LUNDBECK A/S A
−1.53%29.52 DKK45.946K0.4126.973B DKK12.802.31 DKK+19.49%1.93%Công nghệ Sức khỏe
GMABGENMAB A/S
−1.52%1976.5 DKK29.481K0.17132.019B DKK29.9366.03 DKK−21.11%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
NKTNKT A/S
−1.46%506.5 DKK36.414K0.1627.612B DKK30.8016.45 DKK+92.10%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
TOPTOPDANMARK A/S
−1.42%304.4 DKK15.965K0.3127.017B DKK25.6811.85 DKK−48.75%3.56%Tài chính
Theo dõi
HOVEHOVE A/S
−1.42%5.54 DKK41.491K1.49134.902M DKK0.00%Sản xuất Chế tạo
NTGNTG NORDIC TRANSPORT GROUP A/S
−1.39%283.0 DKK7.857K0.666.399B DKK15.1818.64 DKK−3.99%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
SMSMEDSCANDINAVIAN MEDICAL SOLUTIONS A/S
−1.36%7.26 DKK31.582K1.63201.053M DKK16.210.45 DKK0.00%Dịch vụ Phân phối
NOVO_BNOVO NORDISK B A/S
−1.35%832.7 DKK537.966K0.253.781T DKK44.7318.62 DKK+52.38%0.84%Công nghệ Sức khỏe
Mua
JDANJEUDAN A/S
−1.32%225 DKK5340.0812.635B DKK−14.95 DKK−124.65%1.32%Tài chính
VWSVESTAS WIND SYSTEMS A/S
−1.25%179.04 DKK404.667K0.25182.918B DKK−4.52 DKK+39.60%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
ALMBALM. BRAND A/S
−1.17%12.72 DKK653.181K0.3819.829B DKK32.380.39 DKK+20.34%2.33%Tài chính
Sức mua mạnh
KBHLKOBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
−1.09%5440 DKK611.0843.164B DKK127.8242.56 DKK+36.49%0.00%Vận chuyển
DEMANTDEMANT A/S
−1.00%367.3 DKK71.479K0.2680.566B DKK45.668.04 DKK−24.83%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
DNORDD/S NORDEN
−0.99%299.6 DKK86.675K0.679.827B DKK3.5983.55 DKK−45.00%14.87%Vận chuyển
Sức mua mạnh
DSVDSV A/S
−0.96%1084.5 DKK80.44K0.28230.247B DKK18.9357.30 DKK−24.83%0.59%Vận chuyển
Mua
OSSROSSUR HF
−0.96%31.00 DKK68.631K1.8013.36B DKK32.380.96 DKK+34.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
DABDANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S
−0.93%10.70 DKK18.754K1.142.394B DKK8.551.25 DKK1.70%Tài chính
MAERSK_AA.P. MOLLER - MAERSK A A/S
−0.92%9675 DKK2.076K0.36161.943B DKK6.381515.75 DKK−86.55%44.03%Vận chuyển
Theo dõi
LOLBLOLLANDS BANK A/S
−0.87%570 DKK5131.07621M DKK5.9695.58 DKK0.87%Tài chính
WIRTEKWIRTEK A/S
−0.85%9.30 DKK1.918K0.2472.494M DKK4.48%Dịch vụ Công nghệ
SLXITSELUXIT A/S
−0.84%4.70 DKK2.86K0.2945.66M DKK−0.57 DKK−217.39%0.00%Dịch vụ Công nghệ
COLUMCOLUMBUS A/S
−0.82%7.28 DKK7.97K0.21948.888M DKK1.70%Dịch vụ Thương mại
NZYM_BNOVOZYMES B A/S
−0.80%386.7 DKK97.242K0.14181.107B DKK33.4811.55 DKK−5.69%2.62%Công nghiệp Chế biến
Mua
STRINVSTRATEGIC INVESTMENTS A/S
−0.79%1.26 DKK3.1K0.56502.89M DKK1.57%Hỗn hợp
RIAS_BRIAS B A/S
−0.75%665 DKK300.23154.522M DKK12.2654.23 DKK−0.84%5.52%Dịch vụ Phân phối
ORSTEDORSTED A/S
−0.74%374.9 DKK127.799K0.21158.66B DKK−50.11 DKK−244.73%3.57%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
BIOPORBIOPORTO A/S
−0.74%1.608 DKK606.291K0.44615.045M DKK−0.21 DKK+6.75%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
TRIFORTRIFORK HOLDING AG
−0.72%137.0 DKK15.807K1.112.72B DKK50.432.72 DKK−78.10%14.74%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
FFARMSFIRSTFARMS A/S
−0.63%63.6 DKK7730.38636.564M DKK23.952.66 DKK−69.24%1.48%Công nghiệp Chế biến
NRDFNORDFYNS BANK A/S
−0.57%346 DKK8630.49571.715M DKK6.7950.93 DKK0.00%Tài chính
STGSCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S
−0.55%126.0 DKK34.825K0.5310.526B DKK8.0215.70 DKK+9.25%6.51%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
DACDANISH AEROSPACE COMPANY A/S
−0.55%3.60 DKK14.085K5.9539.488M DKK72.870.05 DKK0.00%Công nghệ Điện tử
TRYGTRYG A/S
−0.48%144.80 DKK63.195K0.1588.956B DKK23.546.15 DKK+75.06%5.09%Tài chính
Sức mua mạnh
UIEUIE PLC
−0.47%210 DKK4680.106.768B DKK10.8519.35 DKK9.81%Công nghiệp Chế biến
SPKSJFSPAREKASSEN SJAELLAND-FYN A/S
−0.47%213.5 DKK3.138K0.363.691B DKK7.2729.37 DKK2.80%Tài chính
ROCK_AROCKWOOL A/S SER. A
−0.45%2190 DKK1.167K0.2946.898B DKK16.33134.14 DKK+42.71%1.59%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
AABAALBORG BOLDSPILKLUB A/S
−0.44%45.2 DKK2290.5875.711M DKK−24.17 DKK−1060.47%0.00%Dịch vụ Khách hàng
MNBAMONS BANK A/S
−0.44%226 DKK1.564K0.89451.651M DKK5.1344.05 DKK0.88%Tài chính
RBLN_BROBLON B A/S
−0.44%90.6 DKK1990.15162.722M DKK−2.58 DKK−116.03%0.00%Sản xuất Chế tạo
CHEMMCHEMOMETEC A/S
−0.39%465.2 DKK7.35K0.148.127B DKK56.308.26 DKK+9.55%1.28%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BACTIQBACTIQUANT A/S
−0.36%2.79 DKK4.748K0.0865.793M DKK−0.66 DKK0.00%Công nghệ Điện tử
SCHOSCHOUW & CO. A/S
−0.34%588 DKK4.349K0.3114.148B DKK15.4937.95 DKK−15.14%2.54%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
DANSKEDANSKE BANK A/S
−0.31%193.80 DKK370.563K0.41165.844B DKK7.8324.74 DKK3.60%Tài chính
Mua
SKJESKJERN BANK A/S
−0.30%164.0 DKK6250.191.585B DKK6.2526.23 DKK1.82%Tài chính
RTXRTX A/S
−0.20%98.2 DKK3.339K0.34783.749M DKK−0.66 DKK−109.93%0.00%Công nghệ Điện tử
COLO_BCOLOPLAST B A/S
−0.20%916.8 DKK54.448K0.21206.686B DKK40.8622.44 DKK+3.12%2.29%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
SPGSP GROUP A/S
−0.11%180.6 DKK1.526K0.162.213B DKK13.6913.20 DKK−24.00%1.66%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
DFDSDFDS A/S
−0.10%206.6 DKK54.546K0.4911.865B DKK7.7626.63 DKK−23.98%2.42%Vận chuyển
Sức mua mạnh
SPNOSPAR NORD BANK A/S
−0.08%118.0 DKK55.13K0.5013.965B DKK5.9419.85 DKK3.81%Tài chính
Theo dõi
AQPAQUAPORIN A/S
−0.00%28.7 DKK520.01314.155M DKK0.00%Sản xuất Chế tạo