Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Ai Cập

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
DTPP DELTA FOR PRINTING & PACKAGING
8.63-12.30%-1.21Sức bán mạnh4.310K56.112MCông nghiệp Chế biến
ELKA EL KAHERA HOUSING
10.81-9.84%-1.18Bán5.956K1.077B11.721.02Tài chính
EALR EL ARABIA FOR LAND RECLAMATION
7.90-9.92%-0.87Bán6.500K45.604M-1.52Tài chính
MMAT MARSA MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT
0.420.00%0.00Bán16.665K20.800M-0.06Dịch vụ Khách hàng
EGTS EGYPTIAN FOR TOURISM RESORTS
1.577.18%0.10Bán2.938M1.664B-0.07Tài chính
SPIN ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING (SPINALEX)
1.580.00%0.00Bán1507.895M-0.12Công nghiệp Chế biến
SPMD SPEED MEDICAL
2.44-0.81%-0.02Mua3.424MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
PACH PAINT & CHEMICALS INDUSTRIES (PACHIN)
11.354.13%0.45Bán43.957K261.360MCông nghiệp Chế biến
MEPA MEDICAL PACKAGING COMPANY
1.076.45%0.07Mua1.108M62.080M21.020.05Công nghiệp Chế biến
GSSC GENERAL SILOS & STORAGE
28.130.00%0.00Bán300281.300MBán Lẻ
AMIA ARAB MOLTAKA INVESTMENTS CO
10.898.68%0.87Sức mua mạnh92.958K306.000MHỗn hợp
GOCO GOLDEN COAST COMPANY
4.196.89%0.27Mua666.590K62.949M5.200.75Dịch vụ Khách hàng
BTFH BELTON FINANCIAL HOLDING
1.287.01%0.08Bán1.231M563.749M-0.71Tài chính
ROTO ROWAD TOURISM (AL ROWAD)
7.119.72%0.63Bán6.489K112.180M7.190.90Tài chính
HELI HELIOPOLIS HOUSING
3.486.75%0.22Bán4.919M4.486B2.141.531358.00Tài chính
HRHO EGYPTIAN FINANCIAL GROUP-HERMES HOLDING COMPANY
9.216.47%0.56Bán3.845M6.764B1.79Tài chính
NINH NOZHA INTERNATIONAL HOSPITAL
42.010.00%0.00Bán10472.613M8.255.09Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
PRCL CERAMIC & PORCELAIN
2.017.37%0.14Bán15.509K97.055M-1.26Khoáng sản phi năng lượng
ARVA ARAB VALVES COMPANY
0.60-5.63%-0.04Mua75.041K47.888M5.960.11Sản xuất Chế tạo
EEII EL ARABIA ENGINEERING INDUSTRIES
7.306.88%0.47Mua142.939K119.109M19.290.35Dịch vụ Công nghiệp
AMOC ALEXANDRIA MINERAL OILS COMPANY
2.175.34%0.11Mua3.356M2.764B10.970.19Năng lượng Mỏ
SMFR SAMAD MISR -EGYFERT
3.90-8.02%-0.34Mua28.000K40.704M-0.28Dịch vụ Phân phối
LCSW LECICO EGYPT
2.445.17%0.12Mua52.717K168.560M-3.73Sản xuất Chế tạo
AUTO GB AUTO
1.472.37%0.03Bán11.646M1.613B36.820.04Dịch vụ Phân phối
ALRA ATLAS FOR INVESTMENT AND FOOD INDUSTRIES
1.473.96%0.06Sức mua mạnh3.190M97.758M-0.23Công nghiệp Chế biến
TORA TORAH CEMENT
5.060.60%0.03Bán13.264K383.370M-6.44Khoáng sản phi năng lượng
ADRI ARAB DEVELOPMENT & REAL ESTATE INVESTMENT
0.402.32%0.01Mua574.000K
ALUM ARAB ALUMINUM
10.31-6.70%-0.74Bán18.673K65.055M9.191.20Sản xuất Chế tạo
NIPH EL-NILE CO. FOR PHARMACEUTICALS AND CHEMICAL INDUSTRIES
28.074.19%1.13Mua13.791K262.541M5.834.62Công nghệ Sức khỏe
ARCC ARABIAN CEMENT COMPANY
3.32-2.64%-0.09Mua21.240K1.292BKhoáng sản phi năng lượng
CANA SUEZ CANAL BANK S.A.E
5.983.64%0.21Mua53.190K1.176B2.362.441343.00Tài chính
CICH CI CAPITAL HOLDING FOR FINANCIAL INVESTMENTS
2.693.86%0.10Bán4.275M2.160BTài chính
SWDY ELSWEDY ELECTRIC
8.584.13%0.34Mua3.492M16.927B4.211.84Sản xuất Chế tạo
CIRA CAIRO FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE DEVELOPMENT
9.801.03%0.10Bán1.440M5.653B27.670.35Dịch vụ Khách hàng
BINV B INVESTMENTS HOLDING
7.09-5.47%-0.41Bán97.700K1.120BTài chính
ESGI EGYPTIAN STARCH & GLUCOSE
8.694.57%0.38Mua102.741K411.137M-1.09Công nghiệp Chế biến
NEDA NORTHERN UPPER EGYPT DEVELOPMENT & AGRICULTURAL PRODUCTION
6.494.68%0.29Bán74.287K41.336M-0.17Công nghiệp Chế biến
ASCM ASEK COMPANY FOR MINING - ASCOM
4.004.99%0.19Bán79.216K213.400M-1.56Khoáng sản phi năng lượng
CSAG CANAL SHIPPING AGENCIES
8.645.37%0.44Mua290.463K1.636B6.211.32Vận chuyển
EGCH EGYPTIAN CHEMICAL INDUSTRIES (KIMA)
3.591.70%0.06Bán800.666K3.358B40.210.09Công nghiệp Chế biến
DAPH DEVELOPMENT & ENGINEERING CONSULTANTS
10.114.44%0.43Bán49.857K177.131M1.566.19Khách hàng Lâu năm
ISMA ISMAILIA MISR POULTRY
4.103.02%0.12Mua1.323M348.643M25.640.16Công nghiệp Chế biến
UASG UNITED ARAB SHIPPING
0.383.50%0.01Bán779.501K74.600M-0.13Vận chuyển
ECAP EL EZZ PORCELAIN (GEMMA)
18.701.19%0.22Bán14.489K973.437M34.620.53Sản xuất Chế tạo
MPRC EGYPTIAN MEDIA PRODUCTION CITY
3.080.00%0.00Bán215.143K582.164M6.170.50Dịch vụ Khách hàng
TMGH T M G HOLDING
4.844.09%0.19Bán6.487M10.050B5.240.89Tài chính
ATQA MISR NATIONAL STEEL - ATAQA
0.433.90%0.02Bán136.039K511.200M170.830.00Khoáng sản phi năng lượng
EHDR EGYPTIANS HOUSING DEVELOPMENT & RECONSTRUCTION
2.00-1.96%-0.04Bán123.770K229.270MTài chính
EXPA EXPORT DEVELOPMENT BANK OF EGYPT (EDBE)
7.532.45%0.18Bán767.356K2.049B1.794.11Tài chính
SUCE SUEZ CEMENT
5.62-2.77%-0.16Bán67.100K1.060B-7.51Khoáng sản phi năng lượng
BIOC GLAXO SMITH KLINE
8.751.04%0.09Bán17.552K762.485M-0.48Công nghệ Sức khỏe
AFMC ALEXANDRIA FLOUR MILLS
7.200.98%0.07Mua14.872K225.638M16.400.43Công nghiệp Chế biến
NRPD NATIONAL REAL ESTATE BANK FOR DEVELOPMENT
3.513.85%0.13Bán11.500K19.149M-2.32Tài chính
MPCI MEMPHIS PHARMACEUTICALS
10.452.35%0.24Bán16.181K63.112MCông nghệ Sức khỏe
IDRE ISMAILIA DEVELOPMENT AND REAL ESTATE CO
4.393.29%0.14Mua23.900K159.510M-0.03Tài chính
MTIE MM GROUP FOR INDUSTRY AND INTERNATIONAL TRADE
6.10-3.94%-0.25Sức bán mạnh330.750K3.960B10.500.60Sản xuất Chế tạo
ABUK ABOU KIR FERTILIZERS
15.02-1.51%-0.23Bán135.423K19.698B7.821.95Công nghiệp Chế biến
MCQE MISR CEMENT (QENA)
5.61-4.59%-0.27Bán58.722K430.560M12.210.48Khoáng sản phi năng lượng
EFID EDITA FOOD INDUSTRIES S.A.E
9.330.54%0.05Bán653.703K6.245B19.720.47Hàng tiêu dùng không lâu bền
ACAMD ARAB CO. FOR ASSET MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
1.430.07%0.00Bán1.559M355.913MTài chính
ORHD ORASCOM DEVELOPMENT EGYPT
2.393.91%0.09Bán3.292M2.657B4.310.53Dịch vụ Khách hàng
AREH EGYPTIAN REAL ESTATE GROUP
2.222.78%0.06Mua629.409K86.120M2.560.84Tài chính
EASB EGYPTIAN ARABIAN (CMAR) SECURITIES BROKERAGE EAC
0.380.00%0.00Bán10.620K26.262M4.730.08Tài chính
ZEOT EXTRACTED OILS
0.952.70%0.03Theo dõi703.260K189.600M12.090.08Hàng tiêu dùng không lâu bền
MHOT MISR HOTELS
12.650.00%0.00Bán1.000K500.940M2.744.62Dịch vụ Khách hàng
CCAP CITADEL CAPITAL - COMMON SHARES
1.102.80%0.03Bán21.690M1.966BTài chính
BIGP BARBARY INVESTMENT GROUP ( BIG)
0.130.76%0.00Mua320.900KSản xuất Chế tạo
UNIT UNITED HOUSING & DEVELOPMENT
2.902.84%0.08Mua183.175K818.457M5.890.48Tài chính
ALCN ALEXANDRIA CONTAINERS AND GOODS
6.602.96%0.19Bán21.757K9.966BVận chuyển
WKOL WADI KOM OMBO LAND RECLAMATION
8.420.00%0.00Bán25047.152M1.754.80Dịch vụ Công nghiệp
BSFR BROTHERS SOLIDARITY FOR REAL ESTATE INVESTMENT&FOOD SECURITY
3.430.00%0.00Bán325Khách hàng Lâu năm
POUL CAIRO POULTRY
3.002.39%0.07Bán345.943K1.408B12.010.24Công nghiệp Chế biến
INFI ISMAILIA NATIONAL FOOD INDUSTRIES
10.951.96%0.21Bán144.519K126.845M-2.24Công nghiệp Chế biến
MICH MISR CHEMICAL INDUSTRIES
4.643.80%0.17Mua126.781K313.706M9.330.48Công nghiệp Chế biến
AJWA AJWA FOR FOOD INDUSTRIES COMPANY EGYPT
1.452.54%0.04Bán587.415K140.867M-0.64Hàng tiêu dùng không lâu bền
EDBM THE EGYPTIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT-LIFT SLAB
1.824.25%0.07Mua750.501K79.481M20.790.08Dịch vụ Phân phối
VERT VERTIKA FOR INDUSTRY & TRADE
1.660.00%0.00Bán8.000KDịch vụ Công nghệ
UTOP UTOPIA
7.364.99%0.35Mua15.145K20.040M38.450.18Tài chính
DSCW DICE SPORT & CASUAL WEAR
0.873.58%0.03Mua16.672M433.540M1.300.65Hàng tiêu dùng không lâu bền
MENA MENA TOURISTIC & REAL ESTATE INVESTMENT
6.020.50%0.03Mua1.648M450.750MTài chính
CCRS GULF CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT CO.
7.181.99%0.14Bán11.755K38.000M-0.17Tài chính
ELSH EL SHAMS HOUSING & URBANIZATION
2.012.97%0.06Bán238.927K359.370M2.660.74Tài chính
MOED THE EGYPTIAN MODERN EDUCATION SYSTEMS
0.630.00%0.00Bán10.000K19.562M5.240.12Dịch vụ Thương mại
IRON EGYPTIAN IRON & STEEL
1.102.70%0.03Bán3.992M1.097B-1.63Khoáng sản phi năng lượng
GMCI GMC GROUP FOR INDUSTRIAL COMMERCIAL & FINANCIAL INVESTMENTS
0.400.00%0.00Bán41.000K16.439MKhách hàng Lâu năm
SIPC SABAA INTERNATIONAL COMPANY FOR PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL
5.23-2.06%-0.11Mua21.480K195.965M125.940.04Công nghệ Sức khỏe
GGCC GIZA GENERAL CONTRACTING
0.782.51%0.02Bán288.251K227.871M3.660.21Dịch vụ Công nghiệp
ACGC ARAB COTTON GINNING
0.882.21%0.02Bán494.912K227.287M-0.10Công nghiệp Chế biến
NAHO NAEEM HOLDING
0.144.51%0.01Bán100.000K785.564M-0.19Tài chính
RAKT RAKTA PAPER MANUFACTURING
3.872.65%0.10Bán96.225K116.700M-4.15Công nghiệp Chế biến
ENGC ENGINEERING INDUSTRIES (ICON)
3.500.00%0.00Mua5.717K406.188M4.470.78Sản xuất Chế tạo
CLHO CLEOPATRA HOSPITAL COMPANY
4.250.24%0.01Bán3.489M6.864B26.350.16Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
PIOH PIONEERS HOLDING
2.952.43%0.07Bán4.666M2.772B2.411.19Tài chính
OBRI EL OBOUR REAL ESTATE INVESTMENT
3.260.00%0.00Bán5.500K19.156M107.950.03Tài chính
ODIN ODIN INVESTMENTS
2.073.70%0.07Mua21.850K195.059M139.860.01Tài chính
EMFD EMAAR MISR FOR DEVELOPMENT
2.593.19%0.08Bán1.571M11.686B7.220.35Tài chính
ADIB ABU DHABI ISLAMIC BANK- EGYPT
9.650.63%0.06Bán587.516K1.932B1.566.15Tài chính
ESAC EGYPT - SOUTH AFRICA FOR COMMUNICATION
0.130.00%0.00Bán230.057K
ZMID ZAHRAA MAADI INVESTMENT & DEVELOPMENT
7.560.27%0.02Sức mua mạnh6.350K995.280M1.34Tài chính
EIUD EGYPTIANS FOR INVESTMENT & URBAN DEVELOPMENT
0.540.00%0.00Bán11.830K21.440M-0.03Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất