Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
WKOL WADI KOM OMBO LAND RECLAMATION 11.770.00%0.00Bán20065.912M6.081.93Tài chính
ADIB ABU DHABI ISLAMIC BANK- EGYPT 15.06-2.27%-0.35Sức bán mạnh39.869K3.082B4.583.372227.00Tài chính
TRTO TRANSOCEANS TOURS 0.06-14.29%-0.01Bán924.132K125.022M63.960.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SUCE SUEZ CEMENT 17.100.00%0.00Bán1.606K3.110B-4.271721.00Vật liệu cơ bản
EITP EGYPTIAN INTERNATIONAL TOURISM PROJECTS 2.840.00%0.00Bán1.500K1.136B20.330.148772.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
POUL CAIRO POULTRY 6.29-2.63%-0.17Bán11.194K3.094B16.460.39Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AFMC ALEXANDRIA FLOUR MILLS 13.05-8.36%-1.19Sức bán mạnh10.162K468.379M8.461.682261.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AUTO GB AUTO 5.462.44%0.13Bán639.799K5.831B-0.165500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IBNP IBNSINA PHARMA 8.18-7.88%-0.70Bán810.054K6.411B31.110.29Chăm sóc sức khỏe
MTIE MM GROUP FOR INDUSTRY AND INTERNATIONAL TRADE 8.001.14%0.09Bán589.286K3.915B12.580.63165.00Công nghiệp
MICH MISR CHEMICAL INDUSTRIES 13.30-1.55%-0.21Bán69.404K878.150M7.681.76683.00Vật liệu cơ bản
AMER AMER GROUP HOLDING 0.18-10.00%-0.02Bán35.795M2.976B11.640.02Tài chính
AIND ARABIA INVESTMENTS,DEVELOPMENT,FIN. INV. HOLDING COMP.-CASH 0.73-8.75%-0.07Bán23.739M384.445M-0.26Công nghiệp
EGCH EGYPTIAN CHEMICAL INDUSTRIES (KIMA) 4.86-6.54%-0.34Sức bán mạnh2.303M4.565B23.990.222000.00Vật liệu cơ bản
SUGR DELTA SUGAR 13.96-9.35%-1.44Bán18.054K2.190B5.652.731949.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AALR GENERAL COMPANY FOR LAND RECLAMATION,DEVELOPMENT & RECONSTRU 14.000.00%0.00Bán1.757K91.140M-13.141658.00Công nghiệp
ROTO ROWAD TOURISM (AL ROWAD) 8.990.00%0.00Bán1.300K155.633M4.751.89Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AXPH ALEXANDRIA PHARMACEUTICALS 125.29-8.55%-11.71Sức bán mạnh3.246K685.000M8.3516.401776.00Chăm sóc sức khỏe
NEDA NORTHERN UPPER EGYPT DEVELOPMENT & AGRICULTURAL PRODUCTION 5.32-8.28%-0.48Bán111.754K36.828M-0.62Vật liệu cơ bản
TORA TORAH CEMENT 14.49-8.87%-1.41Sức bán mạnh43.661K1.137B-7.45826.00Vật liệu cơ bản
DEIN DELTA INSURANCE 20.000.00%0.00Mua200500.000M5.873.41Tài chính
AMIA ARAB MOLTAKA INVESTMENTS CO 14.38-9.56%-1.52Bán51.624K393.403M10.531.51Công nghiệp
EGAS NATURAL GAS & MINING PROJECT (EGYPT GAS) 64.31-7.11%-4.92Bán5.773K1.662B23.192.995515.00Công ty dịch vụ công cộng
NHPS NATIONAL HOUSING FOR PROFESSIONAL SYNDICATES 31.920.00%0.00Mua130510.720M63.590.50Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ETEL TELECOM EGYPT 11.36-4.62%-0.55Bán2.083M20.331B10.351.15Dịch vụ Viễn thông
ESGI EGYPTIAN STARCH & GLUCOSE 10.79-8.64%-1.02Bán56.391K591.416M43.430.27838.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ALUM ARAB ALUMINUM 18.76-8.58%-1.76Bán1.921K115.980M22.250.92524.00Vật liệu cơ bản
EFIC EGYPTIAN FINANCIAL & INDUSTRIAL 8.59-8.71%-0.82Bán789.376K684.735M6.331.492645.00Vật liệu cơ bản
RAKT RAKTA PAPER MANUFACTURING 7.64-9.16%-0.77Bán144.113K252.300M-2.611128.00Vật liệu cơ bản
AFDI EL AHLI INVESTMENT AND DEVELOPMENT 7.28-9.11%-0.73Bán125.548K144.180M17.420.46Tài chính
ETRS EGYPTIAN TRANSPORT (EGYTRANS) 6.10-9.09%-0.61Bán254.999K209.436M5.161.30Công nghiệp
ACRO ACROW MISR 28.350.00%0.00Mua796936.480M4.546.24Công nghiệp
NBKE NATIONAL BANK OF KUWAIT- EGYPT- NBK 38.03-2.16%-0.84Bán1.400K5.830B3.3011.771383.00Tài chính
HELI HELIOPOLIS HOUSING 23.04-8.02%-2.01Bán1.410M11.148B33.430.751417.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PACH PAINT & CHEMICALS INDUSTRIES (PACHIN) 30.31-6.97%-2.27Bán28.122K781.920M8.054.051421.00Vật liệu cơ bản
ADCI ARAB PHARMACEUTICALS 24.39-9.57%-2.58Sức bán mạnh11.544K161.820M1030.00Chăm sóc sức khỏe
PRCL CERAMIC & PORCELAIN 3.19-9.12%-0.32Bán184.111K176.784M-0.01699.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ELNA EL NASR FOR MANUFACTURING AGRICULTURAL CROPS 19.01-7.09%-1.45Bán53.072K160.927M11.191.83Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GTWL GOLDEN TEXTILES & CLOTHES WOOL 6.220.00%0.00Bán75088.843M7.790.80882.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CCRS GULF CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT CO. 7.23-9.96%-0.80Bán22.588K40.150M-0.06Tài chính
ATLC AL TAWFEEK LEASING COMPANY-A.T.LEASE 4.71-8.01%-0.41Bán6.609K409.600M6.440.79Tài chính
BTFH BELTON FINANCIAL HOLDING 8.99-8.64%-0.85Bán235.288K1.663B4895.520.00Tài chính
NINH NOZHA INTERNATIONAL HOSPITAL 72.300.00%0.00Bán321520.560M12.785.66Chăm sóc sức khỏe
JUFO JUHAYNA FOOD INDUSTRIES 10.93-2.84%-0.32Bán604.722K10.591B30.110.372844.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ISMA ISMAILIA MISR POULTRY 1.84-8.46%-0.17Bán315.341K180.612M-0.021232.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ASCM ASEK COMPANY FOR MINING - ASCOM 6.93-8.09%-0.61Bán75.091K354.380M-5.29Vật liệu cơ bản
COSG CAIRO OILS & SOAP 8.57-6.34%-0.58Sức bán mạnh238.664K356.850M-0.95952.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RTVC REMCO FOR TOURISTIC VILLAGES CONSTRUCTION 3.17-9.94%-0.35Bán477.903K868.728M3.341.05Tài chính
GOCO GOLDEN COAST COMPANY 6.53-4.53%-0.31Mua338.731K
RUBX RUBEX INTERNATIONAL FOR PLASTIC AND ACRYLIC MANUFACTURING 6.740.00%0.00Bán2.131K128.806M86.640.08Vật liệu cơ bản
IRON EGYPTIAN IRON & STEEL 4.56-9.34%-0.47Bán1.410M4.914B-1.5410054.00Vật liệu cơ bản
MFPC MISR FRETILIZERS PRODUCTION COMPANY - MOPCO 80.81-6.83%-5.92Bán21.617K19.871B24.323.57Vật liệu cơ bản
ALRA ATLAS FOR LAND RECLAMATION AND AGRICULTURAL PROCCSSING 8.77-8.26%-0.79Bán128.177K62.263M105.240.09Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INFI ISMAILIA NATIONAL FOOD INDUSTRIES 7.71-8.87%-0.75Bán80.815K76.140M8.780.96251.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EALR EL ARABIA FOR LAND RECLAMATION 9.770.00%0.00Mua60050.804M10.150.96Công nghiệp
DAPH DEVELOPMENT & ENGINEERING CONSULTANTS 10.84-9.59%-1.15Bán125.136K213.662M1.776.77Công nghiệp
ECAP EL EZZ PORCELAIN (GEMMA) 10.71-9.16%-1.08Bán67.358K601.826M16.990.691250.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OBRI EL OBOUR REAL ESTATE INVESTMENT 6.350.00%0.00Sức bán mạnh2.175K
CSAG CANAL SHIPPING AGENCIES 8.95-9.41%-0.93Bán145.278K1.976B8.211.20923.00Công nghiệp
ARVA ARAB VALVES COMPANY 1.10-9.09%-0.11Bán105.180K60.454M5.290.23Công nghiệp
ACGC ARAB COTTON GINNING 2.03-8.56%-0.19Bán3.813M587.891M2.730.81Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EDBM EGYPTIAN FOR DEVELOPING BUILDING MATERIALS 5.96-9.15%-0.60Bán85.642K52.453M22.350.30Công nghiệp
MENA MENA TOURISTIC & REAL ESTATE INVESTMENT 1.84-8.91%-0.18Bán1.659M151.500M-0.19Tài chính
EEII EL ARABIA ENGINEERING INDUSTRIES 4.46-9.90%-0.49Bán7.000K
SCTS SUES CANAL COMPANY FOR TECHNOLOGY SETTLING 10.44-9.38%-1.08Bán4.000K948.996M14.420.72Công nghiệp
ELSH EL SHAMS HOUSING & URBANIZATION 5.18-8.48%-0.48Bán216.213K684.860M3.281.72Tài chính
CANA SUEZ CANAL BANK 7.23-8.37%-0.66Bán52.017K1.578B4.401.801241.00Tài chính
IDRE ISMAILIA DEVELOPMENT AND REAL ESTATE CO 4.75-7.95%-0.41Bán22.585K190.085M-0.0318.00Tài chính
GMCI GMC GROUP FOR INDUSTRIAL COMMERCIAL & FINANCIAL INVESTMENTS 0.75-7.41%-0.06Sức bán mạnh399.350K33.709M6.470.13Công nghiệp
GIHD GHARBIA ISLAMIC HOUSING DEVELOPMENT 5.470.00%0.00Bán50030.769M25.430.22Công nghiệp
ACAMD ARAB CO. FOR ASSET MANAGEMENT AND DEVELOPMENT 1.97-7.51%-0.16Bán6.975M
EHDR EGYPTIANS HOUSING DEVELOPMENT & RECONSTRUCTION 1.94-8.92%-0.19Bán300.682K219.729M11.350.1919.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GTHE GLOBAL TELECOM HOLDING 3.30-7.04%-0.25Bán15.879M16.760B-0.598575.00Dịch vụ Viễn thông
IFAP INTERNATIONAL AGRICULTURAL PRODUCTS 2.39-9.47%-0.25Bán423.397K221.855M20.510.13Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CCAP CITADEL CAPITAL - COMMON SHARES 2.89-8.25%-0.26Bán27.275M5.728B-0.12Tài chính
ORHD ORASCOM DEVELOPMENT EGYPT 4.98-9.29%-0.51Bán749.677K6.085B19.310.283000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RREI ARAB REAL ESTATE INVESTMENT CO.-ALICO 0.55-9.84%-0.06Bán1.390M150.304M15.070.04Tài chính
EMFD EMAAR MISR FOR DEVELOPMENT 3.52-9.04%-0.35Bán2.361M17.529B7.230.54Tài chính
MCQE MISR CEMENT (QENA) 15.12-6.72%-1.09Bán23.027K1.167B84.000.19512.00Vật liệu cơ bản
SDTI SHARM DREAMS CO. FOR TOURISM INVESTMENT 3.82-8.61%-0.36Bán43.753K221.479M-0.74Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MNHD MEDINET NASR HOUSING 6.75-6.77%-0.49Bán5.160M8.688B8.600.84Công nghiệp
ABRD EGYPTIANS ABROAD FOR INVESTMENT & DEVELOPMENT 2.78-9.15%-0.28Bán203.358K138.413M19.330.1622.00Tài chính
SMPP MODERN SHOROUK PRINTING & PACKAGING 22.360.00%0.00Bán1.030K266.308M8.122.75Công nghiệp
SPIN ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING (SPINALEX) 1.840.00%0.00Sức bán mạnh9.275K590.150M-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NRPD NATIONAL REAL ESTATE BANK FOR DEVELOPMENT 5.11-9.24%-0.52Bán17.000K29.295M8.920.63Tài chính
SVCE SOUTH VALLEY CEMENT 2.63-8.36%-0.24Bán1.162M1.384B-0.10Vật liệu cơ bản
EIUD EGYPTIANS FOR INVESTMENT & URBAN DEVELOPMENT 1.39-9.74%-0.15Bán199.388K61.600M42.860.04Công nghiệp
AJWA AJWA FOR FOOD INDUSTRIES COMPANY EGYPT 2.60-6.47%-0.18Bán277.823K279.325M45.380.06720.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PHDC PALM HILLS DEVELOPMENT COMPANY 2.37-8.14%-0.21Bán10.403M5.957B6.650.39Tài chính
NOAF NORTH AFRICA CO. FOR REAL ESTATE INVESTMENT 1.14-8.06%-0.10Bán338.536K211.575M28.800.0452.00Tài chính
OIH ORASCOM INVESTMENT HOLDING 0.57-8.06%-0.05Bán53.909M3.252B70.860.01Dịch vụ Viễn thông
LCSW LECICO EGYPT 4.770.00%0.00Bán2.422K381.603M11.260.427100.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ZMID ZAHRAA MAADI INVESTMENT & DEVELOPMENT 8.33-9.26%-0.85Sức bán mạnh24.423K908.820M5.101.80Tài chính
PORT PORTO GROUP 0.86-8.51%-0.08Bán8.053M942.914M7.460.13Tài chính
DCRC DELTA CONSTRUCTION & REBUILDING 5.540.00%0.00Sức bán mạnh5.950K128.007M9.270.60575.00Tài chính
KABO EL NASR CLOTHES & TEXTILES (KABO) 1.43-8.92%-0.14Bán741.493K796.597M23.390.07Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OCPH OCTOBER PHARMA 59.99-0.00%-0.00Bán87359.940M10.165.90Chăm sóc sức khỏe
MPCI MEMPHIS PHARMACEUTICALS 9.46-4.92%-0.49Bán8.600K55.969M-11.881367.00Chăm sóc sức khỏe
RAYA RAYA HOLDING FOR FINANCIAL INVESTMENTS 7.53-7.95%-0.65Bán61.682K1.032B875.800.0110127.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ELEC ELECTRO CABLE EGYPT 0.96-8.57%-0.09Bán5.574M747.020M7.790.13Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất