Chứng khoán Iceland biến động nhất

Biến động của thị trường mang lại rủi ro, mà nhiều nhà giao dịch hy vọng có được lợi nhuận. Cổ phiếu Iceland trong danh sách dưới đây có nhiều biến động nhất trên thị trường. Các cổ phiếu này được sắp xếp theo mức độ biến động hàng ngày và được cung cấp các số liệu quan trọng.
Biến động
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ICEAIRICELANDAIR GROUP HF.
3.33%1.050 ISK−3.23%197.119 M1.4143.176 B ISK51.470.02 ISK0.00%Vận chuyển
OLGERDOLGERÐIN EGILL SKALLAGRIMSSON HF.
3.17%19.0 ISK+1.06%14.059 M1.7853.326 B ISK17.191.11 ISK+24.72%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SYNSYN HF.
2.31%47.6 ISK+1.06%3.501 M4.1311.948 B ISK5.498.68 ISK+139.99%2.35%Truyền thông
EIKEIK FASTEIGNAFELAG HF
2.00%10.0 ISK−1.96%15 K0.0034.151 B ISK5.841.71 ISK−26.87%5.90%Tài chính
KALDKALDALON HF.
1.90%15.8 ISK−1.25%2.232 M2.7717.68 B ISK0.00%Tài chính
MARELMAREL HF.
1.85%487 ISK−0.61%2.123 M1.11367.174 B ISK79.596.12 ISK−45.21%0.25%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
EIMEIMSKIPAFELAG ISLANDS HF.
1.82%330 ISK−1.79%31.131 K0.0755.38 B ISK6.8248.40 ISK−29.73%6.83%Vận chuyển
REGINNREGINN HF.
1.77%22.6 ISK−1.74%505.5 K0.6140.896 B ISK10.722.11 ISK+31.33%0.00%Tài chính
SIMINNSIMINN HF.
1.47%10.2 ISK−1.45%10.039 M2.4926.715 B ISK19.670.52 ISK−94.11%1.96%Truyền thông
HAMPHAMPIÐJAN HF.
1.44%140.5 ISK−0.35%350 K2.6687.889 B ISK56.302.50 ISK−43.31%0.78%Sản xuất Chế tạo
ISFISFELAG HF.
1.44%154.6 ISK−0.13%196.738 K0.95Hàng tiêu dùng không lâu bền
ARIONARION BANKI HF.
1.40%144.5 ISK+0.52%4.713 M1.02209.181 B ISK8.5516.87 ISK6.24%Tài chính
PLAYFLY PLAY HF.
1.35%4.44 ISK−1.33%22.678 K0.153.856 B ISK−365.99 ISK−4399.66%0.00%Vận chuyển
HAGAHAGAR HF.
1.33%75.0 ISK0.00%3.717 M2.3782.982 B ISK18.384.08 ISK−4.30%2.99%Bán Lẻ
SVNSILDARVINNSLAN HF.
1.08%92.5 ISK−1.07%219.828 K0.22170.739 B ISK16.945.46 ISK−7.31%1.87%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FESTIFESTI HF.
1.05%191 ISK−0.52%40.13 K0.1656.699 B ISK16.7611.39 ISK−13.61%1.57%Bán Lẻ
SJOVASJOVA-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
1.05%38.4 ISK0.00%3.504 M3.3042.777 B ISK10.263.74 ISK+97.44%5.52%Tài chính
NOVANOVA KLUBBURINN HF.
1.02%3.94 ISK0.00%10.698 M0.9014.827 B ISK0.00%Bán Lẻ
ISBISLANDSBANKI HF.
1.00%101.5 ISK+1.00%321.135 K0.51203 B ISK8.2312.34 ISK6.17%Tài chính
Mua
BRIMBRIM HF.
0.78%78.0 ISK+0.65%1.61 M5.23149.836 B ISK16.054.86 ISK−15.93%2.56%Công nghiệp Chế biến
REITIRREITIR FASTEIGNAFELAG HF
0.65%77.0 ISK0.00%164.3 K0.1954.789 B ISK7.5110.26 ISK+1144.35%2.66%Tài chính
KVIKAKVIKA BANKI HF.
0.34%14.55 ISK−0.34%12.64 M0.8668.706 B ISK17.230.84 ISK2.75%Tài chính
SKAGIVATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF.
0.00%17.8 ISK0.00%300 K0.5033.844 B ISK16.441.08 ISK+99.57%2.93%Tài chính
ICESEAICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL HF.
0.00%5.70 ISK0.00%5.813 K0.0017.468 B ISK0.00%Dịch vụ Phân phối