Chứng khoán Iceland được giao dịch tích cực nhất

Bạn có thể tìm thấy Chứng khoán Iceland hoạt động tích cực nhất trên thị trường bên dưới. Các công ty được sắp xếp theo khối lượng hàng ngày và được cung cấp các số liệu thống kê khác để giúp bạn tìm hiểu lý do tại sao các cổ phiếu này lại phổ biến đến vậy.
Khối lượng * Giá
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MARELMAREL HF.
687.48 M ISK502 ISK+0.40%1.369 M1.10378.483 B ISK137.523.65 ISK−58.72%0.24%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
REITIRREITIR FASTEIGNAFELAG HF
535.46 M ISK84.5 ISK+0.60%6.337 M2.9660.126 B ISK6.8812.29 ISK+2093.64%2.43%Tài chính
HAGAHAGAR HF.
406.733 M ISK79.5 ISK−1.85%5.116 M2.7187.961 B ISK17.634.51 ISK+4.81%2.93%Bán Lẻ
HEIMARHEIMAR HF.
327.165 M ISK25.4 ISK+0.79%12.88 M1.1945.962 B ISK6.993.64 ISK+162.94%0.00%Tài chính
SYNSYN HF.
246.331 M ISK34.0 ISK+1.19%7.245 M3.138.42 B ISK4.767.15 ISK+90.16%3.29%Truyền thông
EIKEIK FASTEIGNAFELAG HF
203.892 M ISK10.5 ISK+1.94%19.418 M1.7935.858 B ISK5.291.99 ISK−1.83%7.05%Tài chính
OLGERDOLGERÐIN EGILL SKALLAGRIMSSON HF.
177.632 M ISK18.5 ISK+2.21%9.602 M0.9151.923 B ISK16.741.11 ISK+24.72%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BRIMBRIM HF.
143.4 M ISK71.6 ISK+0.42%2 M1.61137.734 B ISK19.303.71 ISK−29.85%2.79%Công nghiệp Chế biến
ISBISLANDSBANKI HF.
128.072 M ISK96.0 ISK−0.83%1.334 M0.57192 B ISK8.0111.98 ISK6.52%Tài chính
Mua
ISFISFELAG HF.
115.613 M ISK157.6 ISK0.00%733.585 K1.74Hàng tiêu dùng không lâu bền
EIMEIMSKIPAFELAG ISLANDS HF.
111.433 M ISK344 ISK+0.58%323.932 K2.1057.729 B ISK9.1337.69 ISK−47.54%6.55%Vận chuyển
SIMINNSIMINN HF.
96.702 M ISK9.15 ISK−2.14%10.569 M3.8723.965 B ISK17.590.52 ISK−94.01%2.19%Truyền thông
NOVANOVA KLUBBURINN HF.
96.141 M ISK3.74 ISK−0.53%25.706 M4.4213.32 B ISK19.910.19 ISK0.00%Bán Lẻ
KALDKALDALON HF.
95.92 M ISK16.65 ISK−1.91%5.761 M1.0618.631 B ISK0.00%Tài chính
ARIONARION BANKI HF.
93.447 M ISK129.0 ISK−0.58%724.393 K0.33187.222 B ISK8.2215.69 ISK6.98%Tài chính
SKELSKEL FJARFESTINGAFELAG HF.
61.8 M ISK15.5 ISK+1.64%4 M3.4826.452 B ISK5.492.81 ISK+561.02%2.52%Dịch vụ Phân phối
SJOVASJOVA-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
46.177 M ISK37.2 ISK+0.54%1.241 M0.7441.44 B ISK9.943.74 ISK+97.44%5.70%Tài chính
SVNSILDARVINNSLAN HF.
38.722 M ISK92.5 ISK+2.21%418.621 K0.63170.739 B ISK22.904.04 ISK−33.51%1.87%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KVIKAKVIKA BANKI HF.
31.624 M ISK14.85 ISK−0.17%2.13 M0.1270.123 B ISK17.830.83 ISK2.69%Tài chính
FESTIFESTI HF.
25.414 M ISK210 ISK0.00%121.017 K0.1662.339 B ISK16.9812.37 ISK+8.83%1.43%Bán Lẻ
SKAGIVATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF.
22.015 M ISK15.4 ISK+0.65%1.43 M0.9329.363 B ISK15.151.02 ISK+59.47%3.38%Tài chính
HAMPHAMPIÐJAN HF.
4.384 M ISK121.0 ISK−1.63%36.232 K0.0675.691 B ISK0.91%Sản xuất Chế tạo
PLAYFLY PLAY HF.
1.753 M ISK2.84 ISK+13.60%617.241 K0.135.372 B ISK−6.33 ISK+98.28%0.00%Vận chuyển
SOLIDSOLID CLOUDS HF.
198 K ISK2.00 ISK−18.03%99 K0.90663.6 M ISK−0.45 ISK−143.92%0.00%Dịch vụ Công nghệ