Cổ phiếu Icelandđược giao dịch nhiều nhất

Những cổ phiếu này hiện phổ biến hơn Britney, có khối lượng giao dịch cao nhất trên thị trường. Khối lượng lớn có xu hướng xuất hiện song song với các mức giá và điểm xoay trục mạnh, và thường là kết quả của một số lượng lớn đơn đặt hàng được thực hiện ở các mức giá nhất định, khi những người chơi lớn tham gia thị trường. Như bất kỳ nhà giao dịch nào cũng biết, ở đâu có hoạt động, ở đó có khả năng biến động và ở nơi có biến động, ở đó có tiềm năng thu lợi nhuận. Thị trường Chứng khoán Iceland nắm giữ rất nhiều cơ hội, vì vậy hãy bắt lấy chúng.

Ticker
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Th.đổi1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Khối lượng*Giá1 Ngày
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ICEAIRICELANDAIR GROUP HF.
1.808ISK2.73%0.048ISK
Bán
80.405M145.372M74.345BISK−0.45ISKVận chuyển
SIMINNSIMINN HF.
11.0ISK4.76%0.5ISK
Mua
19.222M211.446M79.961BISK15.080.70ISK308Truyền thông
KVIKAKVIKA BANKI HF.
18.30ISK1.10%0.20ISK
Bán
18.618M340.7M88.841BISK12.021.53ISK331Tài chính
ICESEAICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL HF.
8.35ISK−1.76%−0.15ISK
Bán Mạnh
6.371M53.2M22.666BISK54.630.16ISK944Hàng tiêu dùng không lâu bền
EIKEIK FASTEIGNAFELAG HF
12.7ISK1.60%0.2ISK
Bán
5.887M74.767M43.371BISK8.651.44ISK46Tài chính
OLGERDOLGERÐIN EGILL SKALLAGRIMSSON HF.
10.80ISK1.89%0.20ISK
Mua
4.873M52.624M30.315BISK349Hàng tiêu dùng không lâu bền
SJOVASJOVA-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
31.8ISK1.27%0.4ISK
Bán
3.393M107.898M37.299BISK7.694.08ISKTài chính
BRIMBRIM HF.
87.0ISK−0.57%−0.5ISK
Bán
2.761M240.172M167.125BISK11.537.59ISKCông nghiệp Chế biến
ORIGOORIGO HF.
65.5ISK0.00%0.0ISK
Bán
2.014M131.888M28.493BISK19.263.40ISK537Dịch vụ Phân phối
MARELMAREL HF.
478ISK0.42%2ISK
Bán
1.853M885.725M360.407BISK29.7716.14ISKSản xuất Chế tạo
FESTIFESTI HF.
197ISK1.55%3ISK
Bán
1.296M255.376M60.647BISK11.2617.23ISK1.176KBán Lẻ
SYNSYN HF.
60.0ISK0.00%0.0ISK
Bán
996.102K59.766M16.103BISK6.459.30ISKTruyền thông
HAGAHAGAR HF.
69.5ISK3.73%2.5ISK
Bán
821.872K57.12M78.721BISK18.513.66ISK2.483KBán Lẻ
NOVANOVA KLUBBURINN HF.
4.12ISK0.49%0.02ISK
Bán
752.529K3.1M15.727BISKBán Lẻ
SKELSKEL FJARFESTINGAFELAG HF.
15.8ISK1.28%0.2ISK
Bán
660.429K10.435M27.961BISK268Năng lượng Mỏ
EIMEIMSKIPAFELAG ISLANDS HF.
516ISK3.41%18ISK
Bán
389.04K200.356M89.104BISK56.12ISK1.624KVận chuyển
REGINNREGINN HF.
29.4ISK0.68%0.2ISK
Bán
385.19K11.325M53.601BISK3.63ISKTài chính
VISVATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF.
17.4ISK2.96%0.5ISK
Bán
311.808K5.425M30.45BISK8.072.09ISKTài chính
SVNSILDARVINNSLAN HF.
117.0ISK0.86%1.0ISK
Theo dõi
155.775K18.226M198.887BISK19.046.09ISKHàng tiêu dùng không lâu bền
KALDKALDALON HF.
1.70ISK−2.30%−0.04ISK
Bán Mạnh
87.498K148.747K17.112BISKTài chính
REITIRREITIR FASTEIGNAFELAG HF
89.5ISK2.87%2.5ISK
Bán
56.181K5.028M68.301BISK6.8412.71ISK21Tài chính
SOLIDSOLID CLOUDS HF.
7.85ISK−0.63%−0.05ISK
Bán
55.478K435.502K1.446BISK−0.26ISKDịch vụ Công nghệ
PLAYFLY PLAY HF.
17.10ISK0.29%0.05ISK
Bán
21.542K368.368K12.022BISK−8.62ISK150Vận chuyển