Cổ phiếu Icelandđược giao dịch nhiều nhất

Những cổ phiếu này hiện phổ biến hơn Britney, có khối lượng giao dịch cao nhất trên thị trường. Khối lượng lớn có xu hướng xuất hiện song song với các mức giá và điểm xoay trục mạnh, và thường là kết quả của một số lượng lớn đơn đặt hàng được thực hiện ở các mức giá nhất định, khi những người chơi lớn tham gia thị trường. Như bất kỳ nhà giao dịch nào cũng biết, ở đâu có hoạt động, ở đó có khả năng biến động và ở nơi có biến động, ở đó có tiềm năng thu lợi nhuận. Thị trường Chứng khoán Iceland nắm giữ rất nhiều cơ hội, vì vậy hãy bắt lấy chúng.

Khối lượng 1 Ngày
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ICEAIRICELANDAIR GROUP HF.
121.883M1.480 ISK2.42%59.419B ISK1345.450.00 ISK0.00%Vận chuyển
KVIKAKVIKA BANKI HF.
20.018M15.00 ISK2.39%70.042B ISK14.131.06 ISK−29.51%2.73%Tài chính
SIMINNSIMINN HF.
14.691M9.30 ISK1.64%25.109B ISK1.30%Truyền thông
VISVATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF.
9.305M15.8 ISK3.27%25.96B ISK29.210.54 ISK−87.10%3.62%Tài chính
OLGERDOLGERÐIN EGILL SKALLAGRIMSSON HF.
4.652M12.20 ISK2.52%33.399B ISK12.151.00 ISK48.45%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KALDKALDALON HF.
3.751M1.60 ISK−0.62%17.916B ISK0.00%Tài chính
REGINNREGINN HF.
3.35M23.4 ISK1.30%41.62B ISK7.912.94 ISK3.57%Tài chính
NOVANOVA KLUBBURINN HF.
2.983M4.04 ISK0.88%15.193B ISK0.00%Bán Lẻ
MARELMAREL HF.
1.585M402 ISK1.77%297.811B ISK52.237.70 ISK−51.87%0.59%Sản xuất Chế tạo
Mua
REITIRREITIR FASTEIGNAFELAG HF
1.31M79.0 ISK1.29%57.973B ISK16.714.71 ISK−62.94%2.43%Tài chính
HAGAHAGAR HF.
1.2M68.0 ISK2.26%73.578B ISK16.694.07 ISK12.52%3.37%Bán Lẻ
SJOVASJOVA-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
1.131M32.4 ISK1.25%36.345B ISK14.702.20 ISK−69.62%5.03%Tài chính
EIKEIK FASTEIGNAFELAG HF
1.002M12.0 ISK2.56%39.956B ISK4.282.81 ISK14.30%5.04%Tài chính
PLAYFLY PLAY HF.
831.964K8.80 ISK4.76%7.231B ISK−367.15 ISK−4156.77%0.00%Vận chuyển
HAMPHAMPIÐJAN HF.
703.136K139 ISK0.72%86.325B ISK44.113.15 ISK−26.74%1.12%Sản xuất Chế tạo
BRIMBRIM HF.
563.107K74.0 ISK0.27%141.768B ISK12.805.78 ISK−1.25%3.79%Công nghiệp Chế biến
SYNSYN HF.
530.395K45.8 ISK3.62%11.094B ISK9.884.63 ISK−50.18%2.53%Truyền thông
SKELSKEL FJARFESTINGAFELAG HF.
262.359K13.0 ISK0.78%22.829B ISK2.40%Dịch vụ Phân phối
FESTIFESTI HF.
227.411K181.0 ISK0.56%55.414B ISK19.049.51 ISK−44.83%1.67%Bán Lẻ
SVNSILDARVINNSLAN HF.
47.687K107.5 ISK0.47%197.504B ISK19.135.62 ISK−7.76%1.74%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ICESEAICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL HF.
15K5.50 ISK−0.90%15.898B ISK−1.20 ISK−871.08%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ISLAXICELANDIC SALMON AS
5.274K2480.0000 ISK69.662B ISK0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
EIMEIMSKIPAFELAG ISLANDS HF.
4.698K490 ISK1.24%81.224B ISK7.2567.54 ISK4.15%Vận chuyển