Cổ phiếu Iceland mất giá nhiều nhất

Các công ty của Iceland sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất hiện nay. Hiện tại các công ty này có thể là người ngoài cuộc nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xem tất cả số liệu thống kê của các công ty này.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PLAYFLY PLAY HF.
−4.64%3.70 ISK4.076 M6.337.339 B ISK−6.33 ISK+98.28%0.00%Vận chuyển
SKELSKEL FJARFESTINGAFELAG HF.
−3.11%15.6 ISK20.64 K0.0127.565 B ISK5.552.81 ISK+561.02%2.42%Dịch vụ Phân phối
ICEAIRICELANDAIR GROUP HF.
−2.88%1.010 ISK138.833 M3.2542.765 B ISK−0.01 ISK+73.16%0.00%Vận chuyển
SKAGIVATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF.
−2.76%15.9 ISK3.53 M2.4731.079 B ISK14.681.08 ISK+99.57%3.19%Tài chính
OLGERDOLGERÐIN EGILL SKALLAGRIMSSON HF.
−2.26%17.3 ISK808.747 K0.2549.678 B ISK15.651.11 ISK+24.72%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
REITIRREITIR FASTEIGNAFELAG HF
−1.88%78.5 ISK155 K0.1156.924 B ISK6.3912.29 ISK+2093.64%2.56%Tài chính
KVIKAKVIKA BANKI HF.
−1.32%14.90 ISK21.513 M0.7171.303 B ISK17.890.83 ISK2.65%Tài chính
SVNSILDARVINNSLAN HF.
−1.15%86.0 ISK143.328 K0.22160.587 B ISK21.294.04 ISK−33.51%1.99%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ISBISLANDSBANKI HF.
−1.03%96.0 ISK195.658 K0.20194 B ISK8.0111.98 ISK6.45%Tài chính
Mua
EIKEIK FASTEIGNAFELAG HF
−1.03%9.65 ISK59.646 M2.6333.297 B ISK4.861.99 ISK−1.83%7.59%Tài chính
HAMPHAMPIÐJAN HF.
−0.78%127.5 ISK587.727 K2.5380.382 B ISK51.092.50 ISK−43.31%0.86%Sản xuất Chế tạo
ARIONARION BANKI HF.
−0.75%131.5 ISK601.173 K0.21192.142 B ISK8.3815.69 ISK6.79%Tài chính
HAGAHAGAR HF.
−0.63%78.5 ISK40 K0.0587.408 B ISK17.414.51 ISK+4.81%2.84%Bán Lẻ
BRIMBRIM HF.
−0.56%70.6 ISK2.45 K0.00136.39 B ISK19.003.71 ISK−29.85%2.82%Công nghiệp Chế biến
FESTIFESTI HF.
−0.52%193 ISK155.98 K0.3857.59 B ISK15.6012.37 ISK+8.83%1.55%Bán Lẻ
MARELMAREL HF.
−0.41%486 ISK581.129 K0.91367.928 B ISK133.143.65 ISK−58.72%0.25%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
KALDKALDALON HF.
−0.31%16.05 ISK53 K0.0118.016 B ISK0.00%Tài chính
SJOVASJOVA-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
−0.27%37.0 ISK242.703 K0.3041.329 B ISK9.883.74 ISK+97.44%5.71%Tài chính
ISFISFELAG HF.
−0.00%151.6 ISK155 K0.51Hàng tiêu dùng không lâu bền