Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

29
Cổ phiếu
793.172B
Giá trị vốn hóa thị trường
451.928K
Khối lượng
+0.73%
Thay đổi
+0.55%
Hiệu suất Tháng
+108.27%
Hiệu suất Năm
+8.46%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
      
5.124B-0.51%1.742M1
5.738B1.12%135.418K3
537.992M0.93%116.727K8
808.283B0.76%444.624K10
171.710M0.94%12.659K3
3.424B-0.61%197.721K3
576.064M-0.80%64.733K2
Tải thêm