Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Peru

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
260.151B-0.22%120Công nghệ Điện tử1
1.340B65.43-0.19%2.330KCông nghiệp Chế biến4
37.075B7.32%1.000KVận chuyển1
%Hàng tiêu dùng không lâu bền
33.937B6.990.15%17.415KHàng tiêu dùng không lâu bền3
2.579B3.570.00%11.000KHàng tiêu dùng không lâu bền1
297.249B4.491.61%818Công nghệ Sức khỏe1
681.145B-1.81%20Dịch vụ Khách hàng1
6.478B10.430.57%86.537KKhoáng sản phi năng lượng3
17.796B3.770.40%2.777KCông ty dịch vụ công cộng5
915.514M-1.90%41.458KDịch vụ Công nghiệp1
1553.756B0.744.00%75Tài chính1
376.741B3.87-1.54%378Tài chính1
1270.599B1.843.39%383Bán Lẻ2
8.391B19.90-0.20%5.064KHàng tiêu dùng không lâu bền2
440.306M30.5911.84%15.034KHàng tiêu dùng không lâu bền1
48.946B-15.18%9.400KDịch vụ Khách hàng1
443.192B4.91-4.64%50Dịch vụ Công nghệ1
1464.477B3.660.77%228Năng lượng Mỏ1
3900.552B-4.67%15Bán Lẻ1
12379.918B-5.36%27Dịch vụ Công nghệ4
440.916M0.00-0.41%8.200KTài chính1
356.057B3.222.06%169Tài chính2
%Hỗn hợp4
1.321B0.00-5.88%11.135KTài chính1
1789.444B2.53-5.16%406Tài chính3
557.872B5.216.89%970Truyền thông1
4.276B14.400.00%110.735KSản xuất Chế tạo1
335.420B0.11%250Dịch vụ Thương mại1
2585.685B3.92%40Khách hàng Lâu năm2
2511.727B0.66%32Tài chính1
432.384B4.17-0.19%6.329KKhoáng sản phi năng lượng13
221.873M0.00%12.000KVận chuyển1
8418.394B0.80-0.81%81Dịch vụ Công nghệ3
3742.875B2.75-2.49%311Công nghệ Sức khỏe3
27.313B1.83-0.90%11.606KKhoáng sản phi năng lượng11
114.241B4.061.43%25.831KTài chính5
2117.136B1.092.36%169Công nghệ Điện tử2
256.050B2.300.55%13Bán Lẻ1
107.289B3.020.00%213Truyền thông1
5.321B5.660.18%24.174KKhoáng sản phi năng lượng3
8366.178B0.652.60%11Công nghệ Điện tử1
137.572M9.29-15.62%406Công nghiệp Chế biến2
2.014B11.360.00%155.210KSản xuất Chế tạo1
%Truyền thông
Tải thêm