Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Peru

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
504.777B-0.05%721Công nghệ Điện tử1
1.561B-0.36%12.675KCông nghiệp Chế biến7
161.376B-1.51%500Vận chuyển2
1003.772B-2.02%850Hàng tiêu dùng không lâu bền1
27.002B-0.26%1.172KHàng tiêu dùng không lâu bền2
959.986B0.00%18Hàng tiêu dùng không lâu bền1
1068.123B3.54%727Công nghệ Sức khỏe2
2399.897B0.89%419Dịch vụ Khách hàng2
6.927B-9.87%24.880KKhoáng sản phi năng lượng3
1303.689B0.24%312Dịch vụ Công nghệ1
17.141B0.21%6.429KCông ty dịch vụ công cộng5
1.221B0.00%2.842MDịch vụ Công nghiệp1
3826.006B-1.12%88Tài chính3
560.697B-4.76%737Tài chính1
13.523B0.47%14.622KBán Lẻ1
8.107B1.58%267.498KHàng tiêu dùng không lâu bền2
215.144M15.09%1.580KHàng tiêu dùng không lâu bền1
1426.304B-0.71%77Hàng tiêu dùng không lâu bền1
429.400B%617Sản xuất Chế tạo1
934.339B3.64%440Năng lượng Mỏ1
6985.873B0.11%29Bán Lẻ1
20627.623B-0.15%31Dịch vụ Công nghệ5
699.822M-0.26%1.235KTài chính2
10.046B0.57%518Tài chính1
%Hỗn hợp5
2.804B0.00%7.232KTài chính2
2126.091B-2.06%718Tài chính2
800.445B0.00%236Truyền thông2
213.211B37.72%10Công nghệ Sức khỏe1
2.499B-3.70%54.410KSản xuất Chế tạo1
90.043M-31.58%835Sản xuất Chế tạo2
3266.081B-4.19%10Khách hàng Lâu năm2
2560.351B-3.26%1.600KTài chính2
1.431B1.16%1.355MNăng lượng Mỏ1
418.314B-5.34%12.466KKhoáng sản phi năng lượng15
11728.920B-1.11%219Dịch vụ Công nghệ4
1018.671B0.57%700Công nghệ Sức khỏe1
150.248B0.54%2.119KKhoáng sản phi năng lượng9
51.903M0.00%35.000KDịch vụ Khách hàng1
1.253B0.00%27.084KTài chính1
103.589B0.66%20.326KTài chính5
2497.628B1.97%137Công nghệ Điện tử2
111.238B0.00%100Truyền thông1
13.329B0.34%37.852KKhoáng sản phi năng lượng4
10328.192B0.40%230Công nghệ Điện tử2
105.474M0.00%2.000KCông nghiệp Chế biến1
123.250B-1.44%55Khách hàng Lâu năm1
1.629B0.00%84.639KSản xuất Chế tạo1
Tải thêm