Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Peru

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khu vực
Cổ phiếu
Hàng không vũ trụ & Quốc phòng481.147B PEN2.73%153Công nghệ Điện tử1
Hàng Nông sản/Chế biến2.305B PEN29.01%−0.90%4.407KCông nghiệp Chế biến6
Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh207.388B PEN2.24%0.34%138Vận chuyển1
Hàng không36.628B PEN1.81%1.4KVận chuyển1
Trang phục / Giày dép598.581B PEN1.28%−0.31%569Hàng tiêu dùng không lâu bền1
Đồ uống: Có cồn72.019B PEN6.29%−0.37%3.199KHàng tiêu dùng không lâu bền4
Đồ uống: Không cồn957.335B PEN3.05%−0.28%31Hàng tiêu dùng không lâu bền1
Phát thanh truyền hình39.967B PEN1.21%−8.12%700Dịch vụ Khách hàng1
Vật liệu Xây dựng4.756B PEN8.26%1.08%46.365KKhoáng sản phi năng lượng2
Dịch vụ Xử lý Dữ liệu667.302B PEN6.03%20Dịch vụ Công nghệ1
Chuỗi Hiệu thuốc337.301B PEN3.37%−3.07%120Bán Lẻ1
Công ty Điện lực584.659B PEN2.53%−3.72%924Công ty dịch vụ công cộng8
Kỹ sư & Xây dựng634.399M PEN6.00%16.798KDịch vụ Công nghiệp1
Tập đoàn Tài chính211.429M PEN0.00%−3.08%206Tài chính1
Bán lẻ Thực phẩm13.478B PEN2.45%0.00%2.819KBán Lẻ1
Thực phẩm: Đa dạng hóa5.238B PEN8.59%0.00%7.213KHàng tiêu dùng không lâu bền1
Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa681.332M PEN19.77%−3.42%2.657KHàng tiêu dùng không lâu bền2
Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo549.697M PEN9.97%0.00%10KHàng tiêu dùng không lâu bền1
Dịch vụ Công nghệ thông tin447.546B PEN4.94%9.08%29Dịch vụ Công nghệ1
Bán lẻ qua Internet4.44T PEN−2.07%1.915KBán Lẻ1
Phần mềm / Dịch vụ Internet13.884T PEN−0.79%100Dịch vụ Công nghệ3
Ngân hàng / Môi giới đầu tư500.77M PEN0.00%−2.86%5KTài chính1
Quản lý Đầu tư383.614B PEN2.99%−2.70%116Tài chính2
Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợHỗn hợp5
Các Ngân hàng lớn2.914T PEN3.23%−1.16%1.591KTài chính7
Viễn thông1.521B PEN0.00%524Truyền thông1
Chuyên khoa Y tế728.77B PEN0.27%−11.62%11Công nghệ Sức khỏe1
Chế tạo Kim loại3.364B PEN0.00%1.14%14.76KSản xuất Chế tạo1
Dịch vụ thương mại hỗn hợp1.94T PEN0.70%−0.82%302Dịch vụ Thương mại2
Xe cơ giới2.912T PEN0.06%5.33%3.454KKhách hàng Lâu năm2
Phim / Giải trí620.001B PEN−0.41%132Dịch vụ Khách hàng1
Bảo hiểm nhiều Rủi ro1.338B PEN0.00%4.17%77KTài chính1
Kim loại / Khoáng sản khác456.923B PEN3.30%2.43%4.497KKhoáng sản phi năng lượng12
Giao thông vận tải khác262.214M PEN0.00%19KVận chuyển1
Phần mềm đã đóng gói10.355T PEN0.72%0.70%17Dịch vụ Công nghệ3
Dược phẩm: Chính809.193B PEN4.20%7.03%390Công nghệ Sức khỏe1
Kim loại quý18.787B PEN2.42%−2.09%5.529KKhoáng sản phi năng lượng5
Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn2.698T PEN1.06%64Tài chính1
Xuất bản: Báo chí28.994M PEN0.00%0.00%18KDịch vụ Khách hàng1
Phát triển Bất động sản952.455M PEN0.00%2.197KTài chính1
Ngân hàng khu vực44.238B PEN7.53%−1.09%21.286KTài chính2
Bán dẫn4.712T PEN0.51%0.19%164Công nghệ Điện tử4
Chuyên ngành viễn thông88.114B PEN5.64%0.00%620Truyền thông1
Thép9.266B PEN1.61%0.59%107.497KKhoáng sản phi năng lượng5
Thiết bị Viễn thông10.414T PEN0.53%0.65%45Công nghệ Điện tử1
Nhà phân phối bán buôn2.043B PEN12.31%0.00%17.154KDịch vụ Phân phối1
Viễn thông không dây967.445B PEN7.17%−1.72%705Truyền thông2